Sony Xperia XA1 Dual SIM - Използване на няколко SIM карти

background image

Използване на няколко SIM карти

Вашето устройство работи с една или с две поставени SIM карти. Можете да получавате входяща
комуникация на двете SIM карти и да изберете от кой номер искате да извършвате изходящата
комуникация. За да може да използвате и двете SIM карти, трябва да ги разрешите и да изберете
SIM картата за обработка на трафика на данни.
Можете да пренасочвате обаждания, които идват от SIM карта 1, към SIM карта 2, когато SIM
карта 1 е недостъпна, и обратно. Тази функция се нарича „Достъпност на двете SIM карти“. Трябва
да я активирате ръчно. Вижте Пренасочване на обаждания на страница 75.

Разрешаване или забраняване на използването на две SIM карти

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > SIM карти.

3

Натиснете плъзгачите за SIM1 и SIM2 за разрешаване или забраняване на SIM картите.

Преименуване на SIM карта

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > SIM карти.

3

Изберете SIM карта и въведете ново име за нея.

4

Натиснете OK.

Избор на SIM карта за обработка на трафика на данни

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > SIM карти > Трафик на моб. данни.

3

Изберете SIM картата, която желаете да използвате за трафик на данни.

За по-високи скорости на прехвърляне на данни изберете SIM картата, която поддържа
най-бързата мобилна мрежа – например 3G.