Sony Xperia XA1 Dual SIM - Размер на шрифт

background image

Размер на шрифт

Можете да активирате опцията за Размер на шрифта, за да увеличите размера, зададен по
подразбиране на текста, показван от устройството.

Задаване на размер на шрифт

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Достъпност.

3

Натиснете Размер на шрифта и след това задайте желания размер на шрифта, като
натиснете върху скалата.