Sony Xperia XA1 Dual SIM - Използване на устройството като портфейл

background image

Използване на устройството като портфейл

Можете да използвате устройството, за да плащате за стоки, без да бъркате за реалния си
портфейл, и можете да управлявате всички услуги за плащане на едно място. Когато правите
плащане, не забравяйте да включите NFC функцията, преди да докоснете устройството си към
картов четец. За повече информация относно NFC вижте NFC на страница 121.

Инициирани с NFC плащания се поддържат само когато в слот 1 за SIM карти е поставена
SIM карта с разрешена NFC. Също така мобилни разплащателни услуги може да не са
налични във вашия регион.

126

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Управление на разплащателни услуги

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Натисни & Плати. Появява се списък на
разплащателните услуги.

3

Можете да управлявате разплащателните услуги по желания начин, като например можете
да промените предпочитаната разплащателна услуга.

127

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.