Sony Xperia XA1 Dual SIM - Заснемане на снимки и запис на видеоклипове

background image

Заснемане на снимки и запис на видеоклипове

1

Обектив на предната камера

2

Избор на режим на заснемане

3

Превключване между предната и основната камера

4

Увеличаване или намаляване на мащаба

5

Клавиш за камерата – активиране на камерата / заснемане на снимки / запис на видеоклипове

6

Преглед на снимки и видеоклипове

7

Записване на местоположения

8

Бутон на затвора – Заснемане на снимки или запис на видеоклипове

9

Връщане с една стъпка назад или изход от камерата

10

Настройки на режим на заснемане

11

Настройки на светкавицата

Заснемане на снимка от екрана при заключване

1

За да активирате екрана, натиснете за кратко клавиша за захранването .

2

За да активирате камерата, докоснете и задръжте и го плъзнете където и да е.

3

След като камерата се отвори, натиснете .

Можете да активирате камерата, когато екранът е заключен и неактивен. За да
направите това, натиснете клавиша за камера докрай. Натиснете отново, за да
заснемете снимка.

Снимане с помощта на клавиша за камера

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете клавиша за камера докрай.

Заснемане на автопортрет с предната камера

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете

.

3

За да направите снимката, натиснете клавиша на камерата.

Използване на светкавицата за снимки

1

Когато камерата е отворена, натиснете .

2

Изберете желаната настройка за светкавицата.

3

Направете снимка.

98

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Използване на функцията за мащабиране

Когато камерата е отворена, съберете или разтворете пръсти върху екрана на камерата.

Също така можете да използвате клавиша за сила на звука, като го натискате нагоре или
надолу. За да разрешите тази функция, натиснете , след което натиснете Още >
Използвай клав. за звук за.

Запис на видеоклипове с помощта на клавиша за камера

1

Активирайте камерата.

2

Плъзнете екрана за избиране на

.

3

За да започнете записа на видеоклип, натиснете клавиша за камерата.

4

За да спрете записа, натиснете отново клавиша за камерата.

Запис на видеоклип

1

Активирайте камерата.

2

Ако не е избран видеорежимът, плъзнете екрана, за да изберете

.

3

Насочете камерата към обекта.

4

За да започнете записа, натиснете .

5

За да спрете временно записването на видео, натиснете . За да продължите записа,
натиснете .

6

За да спрете записа, натиснете .

Заснемане на снимка, докато се записва видео

За да заснемете снимка, докато се записва видео, натиснете . Снимката ще бъде
заснета, щом пуснете бутона на камерата.

Преглед на снимките и видеоклиповете

1

Активирайте камерата, след което натиснете миниатюра, за да отворите снимка или
видеоклип.

2

Прелистете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.

Изтриване на снимка или видеоклип

1

Намерете снимката или видеоклипа, които искате да изтриете.

2

Натиснете върху екрана, за да се покаже лентата с инструменти.

3

Натиснете .

4

За потвърждение натиснете ИЗТРИВАНЕ.