Sony Xperia XA1 Dual SIM - Предотвратяване на дублиране на записи в приложението „Контакти“

background image

Предотвратяване на дублиране на записи в приложението
„Контакти“

Ако синхронизирате контактите си с нов акаунт или импортирате информация за контактите по
друг начин, е възможно да възникне дублиране на записи в приложението „Контакти“. В този
случай можете да свържете тези дублиращи се записи в един запис. Ако по погрешка свържете
дадени записи, ще можете по-късно да прекъснете връзката между тях.

Свързване на контакти

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете и задръжте контакта, който искате да свържете с друг контакт.

3

Поставете отметка в квадратчето до контакта, който искате да свържете.

4

Натиснете , след което натиснете Свързване. Информацията от първия контакт се
обединява с втория контакт и свързаните контакти се показват като един контакт в списъка
с контакти.

5

За потвърждение натиснете СВЪРЗВАНЕ.

Разделяне на свързани контакти

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете свързания контакт, който искате да редактирате, след което натиснете .

3

Натиснете , след което натиснете Разделяне.

4

За потвърждение натиснете ПРЕМАХВАНЕ НА ВРЪЗКАТА.

84

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.