Sony Xperia XA1 Dual SIM - Настройки на звука на радиото

background image

Настройки на звука на радиото

Превключване между моно и стерео режим на звука

1

Когато радиото е отворено, натиснете .

2

Докоснете Разреши стерео звук.

3

За да слушате радиото отново в режим моно, натиснете и докоснете Принудителен
моно звук
.

Избиране на радиодиапазон

1

Когато радиото е отворено, натиснете .

2

Докоснете Зад. регион за радио.

3

Изберете опция.

97

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.