Sony Xperia XA1 Dual SIM - Слушане на радио

background image

Слушане на радио

FM радиото на устройството работи като всяко друго FM радио. Например можете да преглеждате
и слушате FM радиостанции и да ги записвате като предпочитани. Трябва да свържете слушалки с
кабел към устройството, за да можете да използвате радиото. Това е така, защото слушалките
служат като антена. След като слушалките са свързани, можете да превключите звука към
високоговорителя, ако желаете.

1

Списък с предпочитани

2

Бутон за включване/изключване на радио

3

Преглед на опциите в менюто

4

Настроена честота

5

Записване или премахване на канал от предпочитаните

6

Скала за настройване

7

Честотна лента – плъзнете наляво или надясно за преминаване между канали

8

Превъртане нагоре на честотната лента за търсене на канал

9

Записан предпочитан канал

10

Превъртане надолу на честотната лента за търсене на канал

Слушане на FM радио

1

Свържете слушалки с или без микрофон към устройството си.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете . Наличните канали се появяват, като превъртате по честотната
лента.

Когато стартирате FM радиото, наличните канали се появяват автоматично. Ако даден
канал има информация от системите за радиопредаване на данни (RDS), тя се появява
няколко секунди, след като започнете да слушате канала.

Превключване между радио канали

Плъзнете честотната лента наляво или надясно.

Като алтернатива натиснете стрелките от някоя от двете страни на лентата, за да
прескочите към следващия чист радио сигнал.

96

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Стартиране на ново търсене на радиоканали

1

Когато радиото е отворено, натиснете .

2

Натиснете Търсене на канали. Радиото сканира цялата честотна лента и маркира
всички налични канали.

Превключване на звука на радиото към високоговорителя

1

Когато радиото е отворено, натиснете .

2

Докоснете Изп. във високогов..

За да превключите звука обратно към слушалките с кабел, натиснете и след това
Възпр. в слушалките.