Sony Xperia XA1 Dual SIM - Езикови настройки

background image

Езикови настройки

Можете да изберете език по подразбиране за устройството си и да го промените по-нататък.
Можете също да промените езика за писане за въвеждане на текст.

Смяна на езика

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Езици и въвеждане > Езици.

3

Изберете език.

4

Изберете регион.

5

Натиснете OK.

Ако изберете грешен език и не можете да четете текстовете в менюто, намерете и
докоснете . След това изберете текста до

и изберете първия запис в отворилото се

меню. След това ще можете да изберете желания език.

65

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.