Sony Xperia XA1 Dual SIM - Защита на екрана

background image

Защита на екрана

Преди да използвате вашето устройство, премахнете предпазното фолио, като го
издърпате за издаващия се край.

Препоръчваме ви да защитите устройството си с покритие на екрана с марка Sony или с
протектор, предназначен за вашия модел Xperia™. Използването на аксесоари за защита на

9

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

екрана от други производители може да попречи на правилната работа на устройството ви,
закривайки сензори, обективи, високоговорители или микрофони, и може да анулира гаранцията.