Sony Xperia XA1 Dual SIM - Четене и изпращане на съобщения

background image

Четене и изпращане на съобщения

Приложението „Съобщения“ показва съобщенията ви като разговори, което означава, че всички
съобщения до и от даден човек се групират заедно.

Броят на знаците, които можете да изпратите в едно текстово съобщение, варира в
зависимост от оператора и езика, който използвате. Максималният размер на
мултимедийно съобщение, който включва размера на добавените мултимедийни
файлове, също зависи от оператора. За повече информация се обърнете към мрежовия
оператор.

1

Връщане към списъка с разговори

2

Обаждане до подателя на съобщението

3

Преглед на допълнителни опции

4

Изпратени и получени съобщения

5

Изпращане на готовото съобщение

6

Добавяне на прикачени файлове

Създаване и изпращане на съобщение

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете .

3

Въведете името или телефонния номер на получателя, след което изберете от появилите
се предложения. Ако получателят не е в списъка с контакти, въведете номера му ръчно.

4

Ако искате да изпратите групово съобщение, повторете процедурата, описана по-горе, за
да добавите още получатели.

5

Натиснете Писане на съобщение и въведете текста на вашето съобщение.

6

Ако искате да добавите прикачен файл, изберете съответната опция за прикачен файл.

7

За да изпратите съобщение, натиснете някой от бутоните , в зависимост от това коя SIM
карта желаете да използвате.

Ако излезете от дадено съобщение, преди то да се изпрати, съобщението ще се запише
като чернова. На разговора се поставя етикет с думата Чернова.

Четене на получено съобщение

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Докоснете желания разговор.

3

Ако съобщението не е изтеглено още, докоснете го.

Всички получени съобщения по подразбиране се записват в паметта на устройството.

85

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Отговаряне на съобщение

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете разговора, който съдържа съобщението.

3

Въведете вашия отговор и натиснете някой от бутоните , в зависимост от това коя SIM
карта желаете да използвате.

Препращане на съобщение

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете разговора, който съдържа съобщението, което искате да препратите.

3

Докоснете и задръжте съобщението, което искате да препратите, след което натиснете
Препращане на съобщението.

4

Въведете името или телефонния номер на получателя, след което изберете от появилите
се предложения. Ако получателят не е в списъка с контакти, въведете номера му ръчно.

5

Редактирайте съобщението, ако е необходимо, след което натиснете някой от бутоните ,
в зависимост от това коя SIM карта желаете да използвате.

Запис на файл, съдържащ се в получено съобщение

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Ако съобщението не е било изтеглено още, докоснете го.

3

Докоснете и задръжте файла, който искате да съхраните, след което изберете желаната
опция.