Sony Xperia XA1 Dual SIM - Календар

background image

Календар

Използвайте приложението „Календар“, за да управлявате вашия график. Ако сте влезли във и сте
синхронизирали устройството си с един или няколко онлайн акаунта, които включват календари,
например във вашия профил в Google™, тогава събитията от календарите в тези акаунти ще се
появяват и в приложението „Календар“. Можете да избирате кои календари искате да интегрирате
в комбинирания изглед на „Календар“.
Когато времето на ангажимент наближи, устройството издава звук за известие, за да ви напомни
за него.

1

Достъп до настройки, избор на типа изглед и календарите, които искате да виждате

2

Достъп до общ преглед на текущия месец

3

Връщане към текущата дата

4

Достъп до други опции

5

Превъртете нагоре или надолу, за да прегледате календара

6

Добавяне на запис в календара

Допълнителна информация за „Календар“

Докато приложението „Календар“ е отворено, натиснете , след което намерете и
натиснете Помощ и обратна връзка.