Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ažuriranje uređaja

background image

Ažuriranje uređaja

Softver na uređaju trebate ažurirati kako biste imali najnovije funkcije, poboljšanja i

ispravke grešaka radi osiguravanja optimalnih performansi. Kada je dostupno ažuriranje

softvera, na statusnoj traci se pojavljuje . Nova ažuriranja možete potražiti i ručno ili

možete zakazati ažuriranje.
Najjednostavniji način za instaliranje ažuriranja softvera je bežično s uređaja. Međutim,

neka ažuriranja nisu dostupna za bežično preuzimanje. U takvom slučaju trebate koristiti
aplikaciju Xperia™ Companion na PC računaru ili računaru Apple

®

Mac

®

kako biste

ažurirali uređaj.
Prije ažuriranja uređaja, uzmite u obzir sljedeće:

Osigurajte dovoljan kapacitet pohrane prije pokušaja ažuriranja.

Ako koristite uređaj s više korisnika, da biste ažurirali uređaj morate se prijaviti kao

vlasnik, odnosno primarni korisnik.

Zbog ažuriranja sistema i aplikacija, funkcije na vašem uređaju mogu biti predstavljene na

način drugačiji od onog koji je opisan u ovom vodiču. Moguće je da Android™ verzija

neće biti izmijenjena nakon ažuriranja.
Više informacija o ažuriranjima softvera potražite na adresi

www.sonymobile.com/update/

.

Traženje novog softvera

1

Ako koristite uređaj sa više korisnika, provjerite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Ažuriranje softvera.

Ako nije dostupan novi softver, moguće je da na uređaju nemate dovoljno slobodne memorije.

Ako vaš Xperia™ uređaj na raspolaganju ima manje od 500 MB slobodne interne memorije,

nećete primati informacije o novom softveru. U tom slučaju ćete primiti upozorenje u ploči s

obavještenjima: “Ponestaje prostora za pohranu. Neke funkcije sistema možda neće raditi”.

Ako primite takvo obavještenje, morate osloboditi internu memoriju da biste mogli primati

obavještenja o dostupnom novom softveru.

Bežično ažuriranje uređaja

Koristite aplikaciju Ažuriranje softvera da izvršite bežično ažuriranje softvera uređaja.

Ažuriranja koja možete preuzeti preko mobilne mreže zavise od vašeg operatera.

Preporučuje se da koristite Wi-Fi mrežu umjesto mobilne mreže prilikom preuzimanja

novog softvera kako biste izbjegli troškove za promet podataka.

Instaliranje ažuriranja sistema

1

Ako dijelite uređaj s više korisnika, obavezno se prijavite kao vlasnik.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Ažuriranje softvera.

4

Ako je dostupno ažuriranje sistema, kucnite

NASTAVI, a zatim kucnite

INSTALIRAJ SADA.

Zakazivanje ažuriranja sistema

1

Ako dijelite uređaj s više korisnika, obavezno se prijavite kao vlasnik.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Ažuriranje softvera.

4

Ako je dostupno ažuriranje sistema, kucnite

NASTAVI, a zatim kucnite klizač

Zakaži instaliranje.

5

Kucnite

OK > Postavljanje vremena.

6

Postavite željeno vrijeme za ažuriranje softvera, a zatim kucnite

OK.

7

Uređaj će se automatski ažurirati u postavljeno vrijeme.

39

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Postavljanje automatskog preuzimanja ažuriranja sistema

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Ažuriranje softvera.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke > Automat. preuzimanje sistemskih

ažuriranja.

4

Odaberite opciju.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskih ažuriranja za aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Ažuriranje softvera.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke > Automatski ažuriraj aplikacije.

4

Odaberite željenu opciju.

Ažuriranje uređaja putem računara

1

Povežite uređaj s računarom pomoću USB Type-C™ kabla.

2

Ekran uređaja obavezno mora biti otključan, a način povezivanja preko USB-a na

uređaju postavljen na

Prenosi fajlove.

3

Otvorite Xperia™ Companion ako se nije automatski pokrenuo.

4

Provjerite da li računar ima pristup internetu.

5

Računar: Ukoliko se pronađe novo ažuriranje za softver, pojavljuje se iskočni

prozor. Slijedite upute na ekranu kako biste pokrenuli relevantna ažuriranja

softvera.

Ako softver Xperia™ Companion nemate instaliran na odgovarajućem računaru, povežite

uređaj s računarom i slijedite upute za instalaciju na ekranu. Provjerite da li koristite USB Type-

C kabl koji je isporučen s uređajem te da li je pravilno povezan s uređajem i računarom.