Sony Xperia XA1 Dual SIM - Organiziranje poruka e-pošte

background image

Organiziranje poruka e-pošte

Sortiranje poruka e-pošte

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko računa e-pošte, kucnite i zatim kucnite

i odaberite

račun s dolaznim porukama koje želite sortirati. Ako želite sortirati e-poštu na svim

računima e-pošte odjednom, kucnite , a zatim kucnite

i odaberite

Kombinirane dolazne por..

4

Kucnite , a zatim kucnite

Sortirati.

5

Odaberite opciju sortiranja.

86

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Traženje poruka e-pošte

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite E-pošta.

2

Ako koristite nekoliko računa e-pošte, kucnite , a zatim kucnite

i odaberite

račun koji želite pretražiti. Ako želite pretražiti sve račune e-pošte odjednom,

kucnite , a zatim kucnite

i odaberite

Kombinirane dolazne por..

3

Kucnite .

4

Unesite tekst za pretraživanje.

5

Rezultati pretraživanja pojavljuju se na spisku razvrstanom po datumima. Kucnite

poruku e-pošte koju želite otvoriti.

Prikazivanje svih fascikli jednog računa e-pošte

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite E-pošta.

2

Kucnite , a zatim kucnite

i odaberite račun koji želite provjeriti.

3

Pod računom kojeg želite pregledati odaberite

Prikaži sve mape.

Brisanje poruka e-pošte

1

Kucnite i držite poruku koju želite izbrisati dok uređaj ne počne vibrirati.

2

Označite potvrdne okvire za poruke koje želite izbrisati.

3

Kucnite

Također možete listati poruku udesno kako biste je izbrisali.

Za premještanje poruke e-pošte u drugu fasciklu

1

U dolaznim porukama, ulijevo izlistajte poruku koju želite premjestiti.

2

Kucnite na

Premjesti, a zatim odaberite fasciklu.