Sony Xperia XA1 Dual SIM - Za odabir SIM kartice za promet podataka

background image

Za odabir SIM kartice za promet podataka

Bilo koja od dvije SIM kartice umetnute u vaš uređaj vrše promet podataka, ali je za

obradu podataka u bilo koje dato vrijeme moguće odabrati samo jednu SIM karticu.

Možete odabrati SIM karticu koju ćete koristiti za promet podataka tokom inicijalnog

podešavanja vašeg uređaja ili je možete odabrati kasnije preko menija Postavke.

52

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Promjena SIM kartice koja se koristi za promet podataka

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > SIM kartice > Mobilni promet podataka.

3

Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za promet podataka.

Za veće brzine prenosa podataka odaberite SIM karticu koja podržava najbržu mobilnu mrežu,

na primjer 3G.