Sony Xperia XA1 Dual SIM - Opće postavke kamere

background image

Opće postavke kamere

Pregled načina snimanja

Možete birati među različitim načinima snimanja i aplikacijama kamere. Po stavkama se

možete prebacivati jednostavnim prevlačenjem prstom lijevo ili desno na ekranu kamere .

Ručno
Ručno podesite postavke kamere kao što su rezolucija, balans bijelog i ISO.

Potpuno automatski
Optimizirajte postavke tako da odgovaraju svakoj sceni.

Video kamera
Ručno podesite postavke za videozapise tako da odgovaraju svakoj sceni.

Aplikacije kamere
Ručno odaberite aplikacije kamere.

Više informacija o snimanju boljih fotografija potražite na

support.sonymobile.com

.

Aplikacije kamere

AR efekt
Snimajte fotografije ili videozapise s virtuelnim scenama i likovima.

96

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kreativni efekt
Primijenite efekte na fotografije ili videozapise.

Sound Photo
Snimajte fotografije s pozadinskim zvukom.

Panorama
Snimajte fotografije širokog ugla i panoramske fotografije.

Timeshift burst
Pronađite najbolju fotografiju u brzom nizu slika.

Panorama

Jednostavnim pokretom pritiska i prevlačenja možete snimiti fotografije širokog ugla i

panoramske fotografije.

Snimanje panoramske fotografije

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da odaberete

, a zatim odaberite .

3

Pritisnite tipku kamere i polako i mirno pomjerajte kameru u smjeru kretanja

prikazanom na ekranu.

Automatsko pronalaženje lica

Kamera automatski prepoznaje lica i označava ih okvirom Okvir u boji prikazuje koje lice

je odabrano za fokus. Fokus se postavlja na lice koje je najbliže središtu kamere. Također

možete kucnuti jedan od okvira kako biste odabrali koje lice bi trebalo biti u fokusu.

Automatsko snimanje

Uključite automatsko snimanje kako biste automatski snimali fotografije korištenjem jedne

od opcija navedenih ispod.

Okidanje rukom

Okrenite dlan prema kameri kako biste uključili automatsko odbrojavanje i pravili autoportrete u načinima

snimanja

Ručno i Potpuno automatski.

Smile Shutter

Koristite tehnologiju Smile Shutter™ da fotografirate lice osobe u trenutku kada se osmjehuje. Kamera

pronalazi do pet lica i odabire jedno lice za pronalaženje osmijeha i autofokus. Kada se osoba čije je lice

odabrano nasmije, kamera automatski snima fotografiju.

Isključeno

Kada je automatsko snimanje isključeno, fotografije možete snimati koristeći dugme okidača ili tipku kamere.

Funkcija

Okidanje rukom je dostupna samo za snimanje autoportreta.

Uključivanje funkcije Smile Shutter™

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Autom. snimanje > Smile Shutter.

4

Kada je kamera otvorena i funkcija

Smile Shutter uključena, usmjerite kameru

prema predmetu snimanja. Kamera bira koje lice će biti u fokusu.

5

Odabrano lice se pojavljuje unutar obojenog okvira i fotografija se snima

automatski čim se otkrije nasmiješeno lice.

6

Ako se ne otkrije osmijeh, možete pritisnuti tipku kamere da ručno snimite

fotografiju.

97

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uključivanje funkcije Hand Shutter

1

Aktivirajte kameru.

2

Prebacite se na prednju kamerom kucanjem na

3

Kucnite .

4

Kucnite

Više.

5

Pronađite i kucnite

Autom. snimanje > Okidanje rukom.

Čuvanje geografske lokacije fotografije

Omogućite funkciju Sačuvaj lokaciju kako biste geografski označili fotografije, tj. sačuvali

približnu geografsku lokaciju dok snimate. Geografska lokacija utvrđuje se korištenjem

bežičnih mreža i GPS tehnologije.
Kada se na ekranu kamere pojavi , funkcija čuvanja lokacije je uključena, ali geografska

pozicija nije pronađena. Kada se pojavi , funkcija čuvanja lokacije je uključena i

geografska lokacija je dostupna tako da se fotografiji može dodati geografska lokacija.

Kada se ne pojavi nijedan od dva navedena simbola, funkcija čuvanja lokacije je

onemogućena.

Uključivanje geografskog označavanja

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite .

3

Kucnite

Više, a zatim kucnite klizač pored stavke Sačuvaj lokaciju kako biste

omogućili ili onemogućili funkciju.

4

Ako omogućavate geografsko označavanje, prikazat će se upit da omogućite

Lokacijske usluge ako već nisu omogućene. Kucnite

OK, a zatim kucnite klizač

Lokacija.

Snimanje dodirom

Uz funkciju Snimanje dodirom možete jednostavno kucnuti bilo gdje na ekran kamere

kako biste snimili fotografiju.

Uključeno

Samo prednja kamera

Isključeno

Prilagođavanje dodirom

Dodirnite ekran kako biste odabrali područje za fokusiranje prilikom snimanja fotografija.

Samo fokus

Fokus i osvjetljenje

Ova funkcija je dostupna samo u načinu rada

Potpuno automatski.

Automatski pregled fotografija

Možete odabrati da pregledate fotografije odmah nakon snimanja.

Uključeno

Nakon što snimite fotografiju, njen pregled se prikazuje u donjem desnom uglu ekrana na 3 sekunde.

Samo prednja kamera

Nakon što snimite fotografiju prednjom kamerom, njen pregled se prikazuje u donjem desnom uglu ekrana na

3 sekunde.

Isključeno

Fotografija ili videozapis se sačuvaju nakon snimanja i ne prikazuje se pregled.

98

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Korištenje tipke za jačinu zvuka kao

Možete izabrati kako želite koristiti tipku za jačinu zvuka prilikom snimanja fotografija.

Zum

Koristite tipku za jačinu zvuka za povećavanje ili smanjivanje prikaza.

Jačina zvuka

Koristite tipku za jačinu zvuka kako biste prilagodili jačinu zvuka obavještenja, melodija zvona i muzike.

Okidač

Koristite tipku za jačinu zvuka za snimanje fotografija.

Zvuk

Kad snimite fotografiju ili počnete snimati video, Kamera će reproducirati zvuk okidača.

Ako koristite automatsko odbrojavanje, reproducirat će se niz bipova kako bi se označilo

odbrojavanje. Možete odabrati da uključite ili isključite te zvuke.

Pohrana podataka

Možete izabrati da svoje podatke sačuvate na uklonjivu SD karticu ili u internu pohranu

svog uređaja.

Interna pohrana

Fotografije ili video zapisi su sačuvani u memoriji uređaja.

SD kartica

Fotografije ili video zapisi su sačuvani na SD kartici.

Linije mreže

Možete koristiti linije mreže kao vizuelno pomagalo prilikom snimana kako biste lakše

pronašli odgovarajuću kompoziciju za fotografiju.

Linije mreže se prikazuju samo na ekranu kamere tokom snimanja i ne pojavljuju se na

konačnoj fotografiji.

Brzo pokretanje

Koristite postavke Brzog pokretanja za pokretanje kamere kada je ekran zaključan.

Samo pokreni

Kada je postavka aktivirana, možete pokrenuti kameru kada je ekran zaključan pritiskanjem i držanjem tipke

kamere.

Pokreni i snimi

Kada je postavka aktivirana, možete pokrenuti kameru i automatski snimiti fotografiju kada je ekran zaključan

pritiskanjem i držanjem tipke kamere.

Pokreni i snimi video

Kada je postavka aktivirana, možete pokrenuti kameru i početi snimati video zapis kada je ekran zaključan

pritiskanjem i držanjem tipke kamere.

Isključeno

Podešavanje boje i osvjetljenja

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite >

Boja i osvjetljenje.

3

Povucite klizače u željeni položaj kako biste podesili boju i osvjetljenje.

Ova postavka dostupna je samo u načinima snimanja Potpuno automatski i Video kamera.

Balans bijelog, fokus, ekspozicija i brzina blende

Balans bijelog, koji je dostupan samo u načinu snimanja

Ručno prilagođava balans boje

u skladu s uvjetima osvjetljenja. Možete i ručno podesiti ekspoziciju u opsegu -2.0 EV do

+2.0 EV. Na primjer, možete povećati osvjetljenje slike ili smanjiti ukupnu ekspoziciju

99

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

kucanjem komandi plus ili minus kada je prikazano . Fokus i brzina blende se mogu

postaviti za ručno ili automatsko podešavanje.

Balans bijelog

Automatski
Automatsko prilagođavanje balansa boje.

Svjetlo sa žarnom niti
Prilagođavanje balansa boje za uvjete toplog osvjetljenja, kao što je

osvjetljenje ispod sijalica.

Fluorescentno
Prilagođavanje balansa boje za fluorescentno osvjetljenje.

Dnevno svjetlo
Prilagođavanje balansa boje za sunčane vanjske uvjete.

Oblačno
Prilagođavanje balansa boje za oblačno nebo.

Fokus AF

Automatsko prilagođavanje fokusa.

Fokus MF

Ručno prilagođavanje fokusa.

SS auto

Automatsko prilagođavanje brzine blende.

SS 1/8

Ručno prilagođavanje brzine blende.