Sony Xperia XA1 Dual SIM - Dodavanje i uređivanje kontakata

background image

Dodavanje i uređivanje kontakata

Dodavanje kontakta

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite .

3

Ako ste sinhronizirali kontakte s jednim ili više računa i dodajete kontakt po prvi

put, morate odabrati račun kojem želite dodati kontakt. U suprotnom, kucnite

Kontakt u telefonu ako samo želite koristiti i sačuvati ovaj kontakt na uređaju.

4

Unesite ili odaberite željene informacije za kontakt.

5

Kada završite, kucnite

SAČUVAJ.

Nakon što sačuvate kontakt na neki račun, taj račun će se prikazati kao zadani račun na koji

možete sačuvati stavke naredni put kad budete dodavali kontakt. Ako želite promijeniti na koji

76

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

će se račun sačuvati kontakt, trebate ponovo kreirati kontakt i sačuvati ga na odgovarajućem

računu.

Ukoliko dodate znak plus i pozivni broj zemlje ispred telefonskog broja kontakta, ne morate

ponovo uređivati broj kada upućujete pozive iz inostranstva.

Uređivanje kontakta

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite kontakt koji želite urediti, a zatim kucnite .

3

Uredite željene informacije.

4

Kada završite, kucnite

SAČUVAJ.

Neke usluge sinhroniziranja ne dozvoljavaju uređivanje detalja kontakta.

Dodavanje slike kontaktu

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite kontakt koji želite urediti, a zatim kucnite .

3

Kucnite , a zatim odaberite metod za dodavanje slike kontakta i uredite je po

želji.

4

Nakon što dodate sliku, kucnite

SAČUVAJ.

Također možete dodati sliku kontaktu direktno iz aplikacije

Album. Ako želite dodati sliku koja

je sačuvana na računu na mreži, prvo morate preuzeti sliku.

Personaliziranje melodije zvona za kontakt

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite kontakt koji želite urediti, a zatim kucnite .

3

Kucnite >

Postavi melodiju zvona.

4

Odaberite opciju sa spiska ili kucnite kako biste odabrali muzičku datoteku

sačuvanu na uređaju, a zatim kucnite

GOTOVO.

5

Kucnite

SAČUVAJ.

Slanje svih poziva u govornu poštu za kontakt

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite kontakt koji želite urediti, a zatim kucnite .

3

Kucnite , a zatim označite potvrdni okvir

Svi pozivi na govornu poštu.

4

Kada završite, kucnite

SAČUVAJ.

Blokiranje telefonskog broja

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Blokirani brojevi.

3

Kucnite

DODAJ BROJ, a zatim unesite telefonski broj s kojeg želite blokirati

pozive i tekstualne poruke.

4

Kucnite

BLOKIRAJ.

Brisanje kontakata

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Dodirnite i držite kontakt koji želite izbrisati.

3

Da biste izbrisali jedan ili više kontakata, označite potvrdne okvire pored kontakata

koje želite izbrisati.

4

Kucnite , a zatim kucnite

Izbriši kontakt.

5

Kucnite

IZBRIŠI za potvrdu.

Uređivanje vlastitih kontakt informacija

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite

JA, a zatim kucnite .

3

Unesite nove informacije ili izvršite promjene koje želite.

4

Kada završite, kucnite

SAČUVAJ.

77

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kreiranje novog kontakta iz tekstualne poruke

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite ikonu pored broja telefona, a zatim kucnite

SAČUVAJ.

3

Odaberite postojeći kontakt ili kucnite

Kreirati novi kontakt.

4

Uredite informacije o kontaktu i kucnite

SAČUVAJ.