Sony Xperia XA1 Dual SIM - Korištenje uređaja kao novčanika

background image

Korištenje uređaja kao novčanika

Uređaj možete koristiti za plaćanje roba bez posezanja za stvarnim novčanikom te na

jednom mjestu možete upravljati svim uslugama plaćanja. Prilikom plaćanja, zapamtite

da uključite funkciju NFC prije nego što uređajem dodirnete čitač kartice. Više informacija

o funkciji NFC potražite u odjeljku

NFC

na stranici 116.

Plaćanje inicirano putem NFC-a podržano je samo kad je SIM kartica koju omogućava NFC

umetnuta u utor 1 za SIM karticu. Pored toga, moguće je da usluge mobilnog plaćanja nisu

dostupne u vašem regionu.

Upravljanje uslugama plaćanja

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Kucni i plati. Prikazat će se spisak usluga

plaćanja.

3

Upravljajte uslugama plaćanja po želji, npr. možete promijeniti zadanu uslugu

plaćanja.

120

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.