Sony Xperia XA1 Dual SIM - Višestruki pozivi

background image

Višestruki pozivi

Ako imate aktiviranu funkciju poziva na čekanju, možete upravljati višestrukim pozivima u

isto vrijeme. Kada je ta funkcija aktivirana, bit ćete obaviješteni bipom ako primite drugi

poziv.

Mobilni podaci nisu dostupni za vrijeme poziva. Aplikacije kao što su e-pošta, internet i

društveno umrežavanje će raditi ako se povežete na Wi-Fi mrežu.

Aktiviranje ili deaktiviranje poziva na čekanju

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv.

3

Odaberite SIM karticu.

4

Kucnite

Dodatne postavke.

5

Da biste aktivirali ili deaktivirali poziv na čeknju, kucnite

Poziv na čekanju.

Odgovaranje na drugi poziv i stavljanje poziva u toku na čekanje

1

Kada čujete ponovljene bipove tokom poziva, povucite udesno.

2

Kucnite

Stavi poziv na čekanje.

Odbijanje drugog poziva

Kada čujete ponovljene bipove tokom poziva, povucite ulijevo.

Upućivanje drugog poziva

1

Za vrijeme tekućeg poziva kucnite . Prikazuje se registar poziva.

2

Kucnite da bi se prikazala brojčana tastatura.

3

Unesite broj primaoca i kucnite . Prvi poziv se stavlja na čekanje.

Prebacivanje između višestrukih poziva

Da biste se prebacili na drugi poziv i stavili trenutni poziv na čekanje, kucnite

Na

čekanju.