Sony Xperia XA1 Dual SIM - Zaštita SIM kartice

background image

Zaštita SIM kartice

Možete zaključati ili otključati svaku SIM karticu koju koristite u uređaju koristeći PIN (Lični

identifikacijski broj). Kada je SIM kartica zaključana, pretplata povezana s karticom je

zaštićena od zloupotrebe, što znači da morate unijeti PIN svakog puta kad pokrenete

uređaj.
Ako unesete pogrešan PIN preveliki broj puta, SIM kartica će se blokirati. Tada će biti

potrebno da unesete PUK (Lični ključ deblokiranja) i zatim novi PIN. PIN i PUK dobivate

od svog mrežnog operatera.

Postavljanje ili uklanjanje zaključavanja SIM kartice

1

Na početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Postavljanje

zaključavanje SIM kartice.

3

Odaberite SIM karticu.

4

Kucnite klizač

Zaključati SIM karticu kako biste omogućili ili onemogućili

zaključavanje SIM kartice.

5

Unesite PIN za SIM karticu i kucnite

U redu. Zaključavanje SIM kartice sad je

aktivno i od vas će se zatražiti da unesete PIN svaki put kad ponovo pokrenete

uređaj.

Mijenjanje PIN-a za SIM karticu

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Postavljanje

zaključavanje SIM kartice.

3

Odaberite SIM karticu.

4

Kucnite

Promijeniti PIN SIM kar..

5

Unesite stari PIN za SIM karticu i kucnite

U redu.

6

Unesite novi PIN za SIM karticu i kucnite

U redu.

7

Ponovo unesute novi PIN za SIM karticu i kucnite

U redu.

17

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Otključavanje blokirane SIM kartice pomoću PUK koda

1

Unesite PUK kôd i kucnite

.

2

Unesite novi PIN kôd i kucnite

.

3

Ponovo unesite novi PIN kôd i kucnite

.

Ako netačni PUK kôd unesete previše puta, morat ćete se obratiti operateru mreže kako biste

dobili novu SIM karticu.