Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pozadina i teme

background image

Pozadina i teme

Uređaj se isporučuje sa zadanom pozadinom, ali Početni ekran i Zaključani ekran možete

prilagoditi vlastitom stilu korištenjem pozadina i tema s raznovrsnim bojama i uzorcima.
Pozadina se može koristiti bez mijenjanja drugih elemenata Početnog ekrana i

Zaključanog ekrana. Žive pozadine dodaju vizuelne efekte vašoj interakciji s ekranom

osjetljivim na dodir, čime se omogućava dinamično mijenjanje prikaza.
Teme mogu obuhvatati pozadinu, čuvara ekrana, trake naslova i zvučnu shemu i ti

elementi se uklapaju radi kreiranja jedinstvenog izgleda i osjećaja u radu s uređajem.

Promjena pozadine

1

Dodirnite i držite prazno područje na ekranu

Početni ekran dok uređaj ne počne

vibrirati.

2

Kucnite

Pozadine i odaberite opciju.

Također možete promijeniti pozadinu zaključanog ekrana ili postaviti istu sliku za početni i

zaključani ekran. Slijedite korake navedene iznad, a zatim kucnite

Album. Kucnite željenu sliku

i odaberite opciju.

Postavljanje teme

1

Dodirnite i držite prazno područje na ekranu

Početni ekran dok uređaj ne

zavibrira.

2

Kucnite

Teme.

3

Izaberite opciju:

Da biste koristili postojeću temu, odaberite temu, a zatim kucnite

PRIMIJENI

TEMU.

Da biste preuzeli novu temu, kucnite

PREUZMI JOŠ TEMA.

Kada promijenite temu, u nekim aplikacijama mijenja se i pozadina.