Sony Xperia XA1 Dual SIM - Tecnologia Bluetooth® sense fil

background image

Tecnologia Bluetooth® sense fil

Utilitzeu la funció de Bluetooth® per enviar fitxers a altres dispositius compatibles amb

Bluetooth®, o per connectar accessoris de mans lliures. Les connexions Bluetooth®

funcionen millor fins a 10 metres, sense cap objecte sòlid pel mig. En alguns casos

caldrà aparellar manualment el dispositiu amb altres dispositius Bluetooth®.

La interoperabilitat i compatibilitat entre dispositius Bluetooth® pot variar.

Si utilitzeu un dispositiu amb diversos usuaris, cadascun d'ells pot canviar els paràmetres del

Bluetooth® i aquests canvis afectaran tots els usuaris.

Per activar o desactivar la funció Bluetooth

®

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu .

2

Cerqueu i toqueu

Paràmetres > Bluetooth.

3

Toqueu el control lliscant

Bluetooth per habilitar o inhabilitar la funció.

Assignació d'un nom al dispositiu

Podeu posar-li un nom al dispositiu. Si activeu la funció Bluetooth

®

i definiu el dispositiu

com a visible, aquest és el nom que es mostra a altres dispositius.

Per assignar un nom al dispositiu

1

Assegureu-vos que la funció de Bluetooth

®

estigui activada.

2

A la

Pantalla d'inici, toqueu .

3

Cerqueu i toqueu

Paràmetres > Bluetooth.

4

Toqueu >

Canvia el nom del dispositiu.

5

Introduïu un nom per al dispositiu.

6

Toqueu

CANVIA'N EL NOM.

Aparellament amb un altre dispositiu Bluetooth

®

Quan aparelleu el dispositiu amb un altre dispositiu, podeu, per exemple, connectar el
dispositiu amb uns auriculars Bluetooth

®

o amb un equip de cotxe Bluetooth

®

i utilitzar

aquests altres dispositius per compartir música.

Quan aparelleu el dispositiu amb un altre dispositiu Bluetooth

®

, el dispositiu recorda

l'aparellament. Quan aparelleu el dispositiu amb un dispositiu Bluetooth

®

per primera

vegada, és possible que hàgiu d'introduir un codi d'accés. El dispositiu prova

automàticament el codi d'accés genèric 0000. Si no funciona, consulteu la guia de
l'usuari del dispositiu Bluetooth

®

per trobar el codi d'accés al dispositiu. La següent

vegada que us connecteu amb un dispositiu Bluetooth

®

aparellat prèviament, no haureu

de tornar a introduir el codi d'accés.

Alguns dispositius Bluetooth

®

com, per exemple, la majoria d'auriculars Bluetooth

®

,

requereixen tant que aparelleu com que connecteu amb l'altre dispositiu.

Podeu aparellar el vostre telèfon amb diversos dispositius Bluetooth

®

, però només us podeu

connectar amb un perfil Bluetooth

®

alhora.

123

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per aparellar el dispositiu a un altre dispositiu Bluetooth

®

1

Assegureu-vos que el dispositiu amb què vulgueu aparellar el vostre dispositiu
tingui la funció Bluetooth

®

activada i estigui visible per a altres dispositius

Bluetooth

®

.

2

A la

Pantalla d'inici, toqueu .

3

Cerqueu i toqueu

Paràmetres > Bluetooth.

4

Toqueu el control lliscant

Bluetooth per habilitar la funció. Apareixerà una llista dels

dispositius Bluetooth

®

disponibles.

5

Toqueu el dispositiu Bluetooth

®

que vulgueu aparellar amb el dispositiu.

6

Introduïu un codi d'accés, si cal, o confirmeu el mateix codi d'accés als dos

dispositius.

Per connectar el dispositiu a un altre dispositiu Bluetooth

®

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu .

2

Cerqueu i toqueu

Paràmetres > Bluetooth.

3

Toqueu el dispositiu Bluetooth

®

al qual us vulgueu connectar.

Per desaparellar un dispositiu Bluetooth

®

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu .

2

Cerqueu i toqueu

Paràmetres > Bluetooth.

3

A

Dispositius aparellats, toqueu al costat del nom del dispositiu que vulgueu

desaparellar.

4

Toqueu

OBLIDA.

Enviament i recepció d'elements mitjançant tecnologia Bluetooth

®

Utilitzeu la tecnologia Bluetooth

®

per compartir elements amb altres dispositius

compatibles amb Bluetooth

®

, com ara telèfons o ordinadors. Podeu enviar i rebre els

següents tipus d'elements:

Fotos i vídeos

Música i altres fitxers d'àudio

Pàgines web

Per enviar elements amb Bluetooth

®

1

Dispositiu receptor: Assegureu-vos que la funció de Bluetooth

®

™ estigui

activada i que el dispositiu sigui visible per a altres dispositius Bluetooth

®

.

2

Dispositiu emissor: Obriu l'aplicació que contingui l'element que voleu enviar i

desplaceu-vos fins a trobar-lo.

3

Segons l'aplicació i l'element que vulgueu enviar, haureu de, per exemple, tocar

sense deixar anar l'element, obrir-lo i prémer .

4

Seleccioneu

Bluetooth.

5

Activeu el Bluetooth

®

, si se us demana.

6

Toqueu el nom del dispositiu receptor.

7

Dispositiu receptor: Si se us demana, accepteu la connexió.

8

Dispositiu emissor: Si se us demana, confirmeu la transferència al dispositiu

receptor.

9

Dispositiu receptor: Accepteu l'element entrant.

124

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per rebre elements amb Bluetooth

®

1

Assegureu-vos que la funció de Bluetooth

®

estigui activada i que estigui visible

per a altres dispositius Bluetooth

®

.

2

Arribat aquest punt, el dispositiu emissor comença a enviar dades al vostre

dispositiu.

3

Si se us demana, introduïu el mateix codi d'accés als dos dispositius o bé

confirmeu el codi d'accés suggerit.

4

Quan se us notifiqui que hi ha un fitxer entrant al dispositiu, arrossegueu la barra

d'estat cap avall i puntegeu en la notificació per acceptar la transferència del fitxer.

5

Puntegeu en

Accepta per iniciar la transferència del fitxer.

6

Per visualitzar el progrés de la transferència, arrossegueu la barra d'estat cap

avall.

7

Per obrir un element rebut, arrossegueu la barra d'estat cap avall i puntegeu en la

notificació escaient.

Per visualitzar els fitxers rebuts amb Bluetooth®

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu .

2

Cerqueu i toqueu

Paràmetres > Bluetooth.

3

Premeu i seleccioneu

Mostra els fitxers rebuts.

125

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.