Sony Xperia XA1 Dual SIM - Organització dels missatges

background image

Organització dels missatges

Per suprimir un missatge

1

Des de la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, cerqueu i toqueu .

2

Toqueu la conversa que conté el missatge que voleu suprimir.

3

Toqueu sense deixar anar el missatge que voleu suprimir i, aleshores, toqueu

Suprimeix el missatge > SUPRIMEIX.

Per suprimir converses

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, cerqueu i toqueu .

2

Toqueu i, a continuació,

Suprimeix converses.

3

Marqueu les caselles de selecció de les converses que vulgueu suprimir i toqueu

>

SUPRIMEIX.

Per marcar un missatge amb una estrella

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, cerqueu i toqueu .

2

Toqueu la conversa que voleu obrir.

3

Toqueu sense deixar anar el missatge que voleu marcar amb una estrella i,

després, toqueu

Afegeix estrella.

4

Per suprimir l'estrella, toqueu sense deixar anar el missatge amb una estrella i, a

continuació, toqueu

Suprimeix estrella.

Per visualitzar missatges marcats amb una estrella

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, cerqueu i toqueu .

2

Toqueu i, a continuació,

Missatges marc. asterisc.

3

Tots els missatges amb estrella apareixeran en una llista.

Per cercar missatges

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, cerqueu i toqueu .

2

Toqueu .

3

Introduïu les paraules clau de cerca. Els resultats de la cerca apareixeran en una

llista.

86

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.