Sony Xperia XA1 Dual SIM - Aktualizace zařízení

background image

Aktualizace zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí,

vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici

aktualizace softwaru, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze

vyhledat také ručně nebo je lze naplánovat.
Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze samotného

zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení.

V tom případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia™ Companion
v počítači PC nebo Apple

®

Mac

®

.

Před aktualizací věnujte pozornost následujícím bodům:

Před pokusem o aktualizaci se ujistěte, že máte dostatečnou kapacitu úložiště.

Pokud používáte zařízení spolu s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj.

primární uživatel, chcete-li zařízení aktualizovat.

Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je

popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android™ nemusí být aktualizací

ovlivněna.
Další informace o aktualizacích softwaru najdete na stránce

www.sonymobile.com/update/

.

Kontrola nového softwaru

1

Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.

2

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru.

Pokud není k dispozici žádný nový software, je možné, že v zařízení nemáte dostatek volné

paměti. Pokud má zařízení Xperia™ méně než 500 MB volné vnitřní paměti, nedostáváte žádné

informace o novém softwaru. V tomto případě se na panelu oznámení zobrazí varování: V

úložišti je málo místa. Některé systémové funkce nemusí fungovat. Pokud vidíte toto

oznámení, musíte uvolnit vnitřní paměť, abyste mohli získávat oznámení o novém dostupném

softwaru.

Bezdrátová aktualizace zařízení

Pomocí aplikace Aktualizace softwaru aktualizujte software zařízení bezdrátově.

Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Pro

stahování aktualizací doporučujeme použít síť Wi-Fi, vyhnete se tak nadměrným

poplatkům za mobilní datové přenosy.

Instalace aktualizace systému

1

Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.

2

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru.

4

Je-li aktualizace systému k dispozici, ťukněte na položku

POKRAČOVAT a

INSTALOVAT.

Naplánování aktualizace systému

1

Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.

2

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru.

4

Je-li aktualizace systému k dispozici, ťukněte na položku

POKRAČOVAT a na

jezdce

Naplánovat instalaci.

5

Ťukněte na položky

OK > Nastavení času.

6

Nastavte požadovaný čas aktualizace softwaru a ťukněte na tlačítko

OK.

7

Vaše zařízení bude automaticky aktualizováno ve vybraný čas.

39

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Nastavení automatického stažení aktualizací systému

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru.

3

Ťukněte na položku a potom na položku

Nastavení > Automaticky stáhnout

systémové aktualizace.

4

Vyberte požadovanou možnost.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro aplikace

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru.

3

Ťukněte na položku a potom na položku

Nastavení > Automaticky aktualizovat

aplikace.

4

Vyberte upřednostňovanou možnost.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

1

Pomocí kabelu USB Type-C™ připojte zařízení k počítači.

2

Zajistěte, aby obrazovka zařízení byla odemknutá a režim připojení USB zařízení

byl nastaven na možnost

Přenos souborů.

3

Spusťte aplikaci Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky.

4

Ověřte, zda má počítač přístup k Internetu.

5

Počítač: V případě zjištění nových aktualizací softwaru zařízení se zobrazí

automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spusťte příslušné

aktualizace softwaru.

Pokud nemáte na příslušném počítači software Xperia™ Companion nainstalovaný, připojte

zařízení k počítači a postupujte podle instalačních pokynů na obrazovce. Používejte pouze

kabel USB Type-C dodaný s vaším zařízením a kabel správně připojte k zařízení a k počítači.