Sony Xperia XA1 Dual SIM - Nabíjení zařízení

background image

Nabíjení zařízení

Vždy používejte pouze originální nabíječku Sony a kabel USB Type-C™ určené pro váš

konkrétní model Xperia™. Jiné nabíječky a kabely mohou prodloužit dobu nabíjení, nenabíjet

vůbec nebo dokonce vaše zařízení poškodit. Před vložením kabelu USB Type-C™ zkontrolujte,

zda jsou všechny porty USB a konektory zcela suché.

Nabíječka do zásuvky nabije vaše zařízení rychleji, než když je připojíte k počítači.

Zařízení lze používat i během nabíjení.
Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 30 minut, než zařízení začne reagovat na

nabíjení. V průběhu této doby může obrazovka zůstat zcela tmavá a nebude zobrazovat

ikonu nabíjení. Plné nabití zcela vybité baterie může trvat až čtyři hodiny.

Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou může opravit pouze autorizované

servisní středisko Sony. Zařízení nikdy neotvírejte ani nerozebírejte sami. Můžete tak způsobit

poškození zařízení, které zruší platnost záruky.

Nabíjení zařízení

1

Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.

2

Jeden konec kabelu USB Type-C™ zapojte do nabíječky (nebo do portu USB

počítače).

3

Druhý konec kabelu zapojte do portu USB Type-C™ zařízení. Jakmile se zahájí

napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.

4

Když je zařízení zcela nabito, tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte

pozor, abyste neohnuli konektor.

Při nabíjení je důležité použít kabel USB Type-C™ (součástí balení), protože ostatní typy USB

kabelů mohou vaše zařízení poškodit.

Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení se může

zobrazit až za několik minut.

36

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Indikátor stavu baterie

Zelená

Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.

Oranžová

Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %.

Červená

Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.