Sony Xperia XA1 Dual SIM - Zobrazení souborů na jiném zařízení pomocí funkce Cast

background image

Zobrazení souborů na jiném zařízení pomocí funkce Cast

Můžete posílat mediální obsah uložený ve vašem zařízení na jiné zařízení připojené ke

stejné síti Wi-Fi. Přijímající zařízení musí být schopné fungovat jako zařízení Digital Media

Renderer (DMR) a zobrazovat a přehrávat obsah přijatý ze zařízení. Příklady zařízení DMR

jsou televize nebo počítač se systémem Windows® 7 nebo novějším.

Zobrazení fotografií nebo videí na klientském zařízení pomocí funkce Cast

1

Ujistěte se, že jste klientské zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke

stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

2

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

3

Najděte položku

Album a ťukněte na ni.

4

Procházejte a otevírejte fotografie a videa, které chcete zobrazit.

5

Dvěma prsty přejeďte přes stavový řádek směrem dolů. Pak ťukněte na položku

a vyberte zařízení, se kterým chcete sdílet obsah.

6

Chcete-li ukončit sdílení fotky nebo videa s klientským zařízením, ťukněte na

možnost a vyberte položku

Zastavit odesílání.

Po ťuknutí na položku

se mohou v seznamu zobrazit také zařízení Google Cast.

116

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přehrávání hudební skladby na klientském zařízení pomocí funkce Cast

1

Ujistěte se, že jste klientské zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke

stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

2

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

3

Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.

4

Ťukněte na položku a vyberte klientské zařízení, se kterým chcete sdílet obsah.

Skladba se automaticky začne přehrávat na vybraném zařízení.

5

Chcete-li se od klientského zařízení odpojit, ťukněte na položku a vyberte

možnost

Zastavit odesílání.

Po ťuknutí na položku

se mohou v seznamu zobrazit také zařízení Google Cast.