Sony Xperia XA1 Dual SIM - Mono audio

background image

Mono audio

S nastavením Mono audio se levý i pravý audio kanál při přehrávání zvuku přehrávají

současně. Použití přehrávání Mono namísto Stereo je nejvhodnější pro uživatele s určitou

ztrátou sluchu nebo z bezpečnostních důvodů, například když potřebujete poslouchat

okolní zvuky.

Povolení nebo zákaz mono audia

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Usnadnění a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na jezdce vedle možnosti

Zvuk mono.