Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pořízení snímku obrazovky

background image

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky.

Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

Pořízení snímku obrazovky

1

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s

nabídkou.

2

Ťukněte na položku .

Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a snížení

hlasitosti.

Prohlížení snímků obrazovky

1

Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel oznámení.

2

Ťukněte na snímek obrazovky.

Snímky obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

29

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.