Sony Xperia XA1 Dual SIM - Nastavení zpráv

background image

Nastavení zpráv

Změna nastavení oznámení o zprávách

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení.

3

Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na položku

Zvuk oznámení , vyberte

možnost v seznamu nebo ťukněte na položku a vyberte hudební soubor

uložený v zařízení.

4

Potvrďte akci ťuknutím na možnost

HOTOVO.

5

Chcete-li upravit další nastavení oznámení, ťukněte na příslušné přepínače.

Povolení nebo zákaz doručenky pro odchozí zprávy

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení.

3

Ťuknutím na jezdce

Doručenka zapněte nebo vypněte funkci.

Po zapnutí funkce doručenky se u zpráv, které byly úspěšně doručeny, zobrazí zaškrtávací

políčko.