Sony Xperia XA1 Dual SIM - Widgets

background image

Widgets

Widgets er små apps, du kan anvende direkte via startskærmen. De fungerer også som

genveje. Widgetten Vejr giver dig f.eks. mulighed for at se grundlæggende oplysninger

om vejret direkte på startskærmen. Men når du tapper på widgetten, åbnes den fulde

Vejr-app. Du kan hente flere widgets på Google Play™.

Sådan tilføjes en widget på Startskærmen

1

Berør og hold nede på et hvilket som helst område på din

Startskærmstartskærm,

indtil enheden vibrerer, tap derefter på

Widgets .

2

Find og tap på den widget du vil tilføje.

Sådan ændrer du størrelsen på en widget

1

Berør en widget, og hold nede, indtil enheden vibrerer, og slip derefter widgetten.

Hvis widgetstørrelsen kan ændres, f.eks. Calendar-widgetten, vises der en

fremhævet ramme og prikker til ændring af størrelsen.

2

Træk prikkerne indad eller udad for at formindske eller udvide widgetten.

3

Tap et vilkårligt sted på

Startskærm for at bekræfte den nye widgetstørrelse.

Sådan flytter du en widget

Berør en widget, og hold nede, indtil enheden vibrerer. Træk derefter widgeten til

den nye placering.

27

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan fjerner du en widget

Berør en widget, og hold nede, indtil enheden vibrerer. Træk derefter widgeten til

Fjern fra startskærm.