Sony Xperia XA1 Dual SIM - Brug af flere SIM-kort

background image

Brug af flere SIM-kort

Enheden virker med enten et eller to isatte SIM-kort. Du får indgående kommunikation til

begge SIM-kort, og du kan vælge fra hvilket nummer du vil placere udgående

kommunikation. Inden du kan bruge begge SIM-kort, skal du aktivere dem og vælge det

SIM-kort, der skal håndtere datatrafikken.
Du kan viderestille opkald, du modtager på SIM-kort 1, til SIM-kort 2, når SIM-kort 1 ikke

er tilgængeligt og omvendt. Denne funktion kaldes Dual SIM-dækning. Du skal aktivere

det manuelt. Se

Viderestilling af opkald

på siden 72.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du brug af to SIM-kort

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > SIM-kort.

3

Tap på skyderne for

SIM1 og SIM2 for at aktivere eller deaktivere SIM-kortene.

Sådan omdøber du et SIM-kort

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > SIM-kort.

3

Vælg et SIM-kort, og indtast et nyt navn til det.

4

Tap på

OK.

Sådan vælges det SIM-kort, der håndterer datatrafik

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > SIM-kort > Mobildatatrafik.

3

Vælg det SIM-kort, du vil bruge til datatrafik.

Hvis du vil have højere datahastighed, skal du vælge det SIM-kort, der understøtter det

hurtigste mobilnetværk, f.eks. 3G.