Sony Xperia XA1 Dual SIM - Overførsel af kontakter

background image

Overførsel af kontakter

Du kan overføre kontakter til din nye enhed på flere måder. Du kan synkronisere

kontakter fra en onlinekonto eller importere kontakter direkte fra en anden enhed.
Hvis du synkroniserer kontakterne på din gamle enhed med en onlinekonto, f.eks.
Google Sync™ eller Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, kan du overføre dine kontakter til

din nye enhed ved hjælp af den pågældende konto.

Du kan også kopiere kontakter på et hukommelseskort, bruge Bluetooth

®

-teknologi eller

gemme kontakter på et SIM-kort. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om,

hvordan du overfører kontakterne fra din gamle enhed, i den relevante brugervejledning.
Få mere at vide om, hvordan du vælger en overførselsmetode, på

www.sonymobile.com/

support/

.

Sådan synkroniserer du kontakter på din nye enhed med en synkroniseringskonto

1

Åbn din

Startskærm, tap på , og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på

Administrer konti.

3

Vælg den konto, du vil synkronisere dine kontakter med, og tap derefter på >

Synkroniser nu.

Du skal være logget på den pågældende synkroniseringskonto, før du kan synkronisere dine

kontakter med den.

Sådan importerer du kontakter fra SIM-kortet

Når du overfører kontakter til eller fra et SIM-kort, duplikeres nogle af kontakterne måske, når

de når destinationen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, under

Sådan undgår du dublerede poster i programmet Kontakter

på siden 81.

1

Åbn din

Startskærm, tap på , og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på

Importér/eksportér.

3

Vælg et SIM-kort.

4

Vælg, hvor du vil gemme dine kontakter.

5

Vælg kontakter, der skal importeres. Hvis du vil importere en enkelt kontakt, skal

du søge efter og tappe på kontakten. Tap på , og tap derefter på

Importer alle for

at importere alle kontakter.

78

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

At importere kontaktpersoner fra et hukommelseskort

1

Åbn din

Startskærm, tap på , og tap derefter på .

2

Tryk på , og tap derefter på

Importér/eksportér > Importér fra SD-kort eller

internt lager (.vcf-fil).

3

Vælg, hvor du vil gemme dine kontakter.

4

Tap på

SD-kort.

5

Vælg de filer, du vil importere, ved at tappe på dem.

Sådan importerer du kontakter ved hjælp af Bluetooth

®

-teknologi

1

Kontrollér at Bluetooth

®

-funktionen er slået til, og at enheden er indstillet til synlig.

2

Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække

statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.

3

Tap på

Accepter for at starte filoverførslen.

4

Træk statuslinjen nedad. Tap på beskeden, når overførslen er fuldført.

5

Tap på den modtagne fil, og vælg, hvor du vil gemme dine kontakter.