Sony Xperia XA1 Dual SIM - Sådan undgår du dublerede poster i programmet Kontakter

background image

Sådan undgår du dublerede poster i programmet Kontakter

Hvis du synkroniserer dine kontakter med en ny konto eller importerer kontaktoplysninger

på andre måder, kan du komme til at duplikere poster i programmet Kontakter. Hvis

dette sker, kan du knytte disse dubletter sammen for at oprette en enkelt post. Hvis du

knytter poster sammen ved en fejl, kan du senere adskille dem igen.

Sådan tilknyttes kontakter

1

Åbn din

Startskærm, tap på , og tap derefter på .

2

Tap og hold nede på den kontakt, du vil knytte til en anden kontakt.

3

Markér afkrydsningsfeltet ud for den kontakt, du vil tilknytte.

4

Tap på , og tap derefter på

Link. Oplysninger fra den første kontakt flettes med

den anden kontakt, og de sammenkædede kontakter vises som én kontakt på

listen med kontakter.

5

Tap på

TILKNYT for at bekræfte.

Sådan adskiller du sammenkædede kontakter

1

Åbn din

Startskærm, tap på , og tap derefter på .

2

Tap på den sammenkædede kontakt, du vil redigere, og tap derefter på .

3

Tap på , og tap derefter på

Fjern link.

4

Tap på

OPHÆV TILKNYTNING for at bekræfte.

81

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.