Sony Xperia XA1 Dual SIM - NFC

background image

NFC

Lähiväljaside (NFC) abil saate teiste seadmetega jagada andmeid (nt videoid, fotosid,

veebilehtede aadresse, muusikafaile või kontakte). NFC abil saate ka skannida silte

lisateabe saamiseks toote või teenuse kohta ja silte, mis aktiveerivad seadme mõne

funktsiooni.
NFC on traadita side tehnoloogia, mille maksimaalne leviala on üks sentimeeter. Seega

tuleb andmeid vahetavaid seadmeid hoida lähestikku. NFC kasutamiseks tuleb NFC-

funktsioon sisse lülitada ja seadme ekraan peab olema aktiivne.
NFC tuvastusala asub seadme tagaküljel. Hoidke oma seadet teise seadme või NFC-

skanneri lähedal, nii et NFC tuvastusalad puudutavad teineteist.

NFC ei pruugi kõigis riikides ega regioonides saadaval olla. Kindlaid rakendusi kasutades

võivad mõned NFC-funktsioonid olla lubatud ka siis, kui seade on välja lülitatud. Arvestage, et

kõik seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.

NFC-funktsiooni lubamine või keelamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Veel.

3

Koputage liugurit

Lähiväljaside (NFC).

Mõne muu seadmega kontakti jagamine NFC abil

1

Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja mõlemad

ekraanid on aktiveeritud ja vabastatud.

2

Kontaktide vaatamiseks avage kuva

Avakuva, koputage ja seejärel koputage

.

3

Koputage kontakti, mida soovite jagada.

4

Hoidke oma seadet ja vastuvõtvat seadet lähestikku, nii et seadmete NFC-

tuvastusalad puutuvad kokku. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse

kontakti pisipilt.

5

Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.

6

Kui teave on edastatud, salvestatakse kontaktteave vastuvõtvasse seadmesse ja

kuvatakse selle ekraanil.

117

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Muusikafaili jagamine teise seadmega lähiväljaside (NFC) abil

1

Veenduge, et NFC-funktsioon oleks sisse lülitatud nii teie seadmes kui ka

vastuvõtvas seadmes ja et mõlema seadme ekraanid oleksid aktiivsed ja avatud.

2

Rakenduse Muusika avamiseks puudutage ikooni ning seejärel otsige üles

ikoon ja puudutage seda.

3

Valige muusikakategooria ja otsige üles muusikapala, mida soovite jagada.

4

Muusikapala esitamiseks puudutage seda. Puudutage ikooni , kui soovite

muusikapala esituse peatada. Edastamine toimub nii muusikapala esitamise ajal

kui ka siis, kui pala esitamine on peatatud.

5

Veenduge, et muusikapala kuvataks täisekraanil.

6

Hoidke oma seadet ja vastuvõtvat seadet lähestikku, nii et seadmete NFC-

tuvastusalad puutuvad kokku. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse

muusikapala pisipilt.

7

Edastuse alustamiseks puudutage pisipilti.

8

Kui edastus on lõpule viidud, salvestatakse muusikafail vastuvõtvasse seadmesse.

9

Muusikafaili kuvamiseks topeltpuudutage teavituspaani, et avaneks olekuriba, ja

puudutage seejärel valikut

Kiire abil edastatud.

Muu seadmega foto või video jagamine NFC abil

1

Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja mõlemad

ekraanid on aktiveeritud ja vabastatud.

2

Fotode ja videote vaatamiseks oma seadmes avage kuva

Avakuva, koputage ja

seejärel valikut

Album.

3

Koputage fotot või videot, mida soovite jagada.

4

Hoidke oma seadet ja vastuvõtvat seadet lähestikku, nii et seadmete NFC-

tuvastusalad puutuvad kokku. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse

foto või video pisipilt.

5

Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.

6

Kui teave on edastatud, salvestatakse foto või video vastuvõtvasse seadmesse.

Veebiaadressi jagamine teise seadmega lähiväljaside (NFC) abil

1

Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja et

mõlema seadme ekraanid on aktiveeritud ja avatud.

2

Puudutage kuval

Avakuva .

3

Veebibrauseri avamiseks otsige üles ja valige .

4

Laadige veebileht, mida soovite jagada.

5

Hoidke oma seadet ja vastuvõtvat seadet lähestikku, nii et seadmete NFC-

tuvastusalad puutuvad kokku. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse

veebilehe pisipilt.

6

Edastuse alustamiseks puudutage pisipilti.

7

Kui edastamine on lõpule viidud, kuvatakse veebileht vastuvõtva seadme ekraanil.

NFC-siltide lugemine

Teie seadmega saab skannida erinevaid NFC-silte, nagu veebiaadress. Näiteks telefon on

võimeline lugema silte, mis on plakatil, kuulutusel või jaemüügikaupluses.

NFC-sildi lugemine

1

Veenduge, et NFC-funktsioon oleks seadmes sisse lülitatud ning ekraan oleks

aktiveeritud ja lukustamata.

2

Pange oma seade sildi kohale nii, et NFC-tuvastusala seda puudutab. Seade

skannib silti ja kuvab selle sisu. Koputage sildi sisu, et seda avada.

NFC-ga ühilduva seadmega ühendamine

Saate ühendada oma seadme mõne muu Sony toodetud NFC-ga ühilduva seadmega

(näiteks kõlari või kõrvaklappidega). Sellise ühenduse loomiseks saate lisateavet ühilduva

seadme kasutusjuhendist.

Võib-olla peate ühenduse toimimiseks aktiveerima mõlemas seadmes Wi-Fi- või Bluetooth®-

ühenduse.

118

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.