Sony Xperia XA1 Dual SIM - Fotode ja videote vaatamine

background image

Fotode ja videote vaatamine

Rakenduses Album saate vaadata kaameraga salvestatud fotosid ja videoid või muud

sellist seadmesse salvestatud sisu. Kõik fotod ja videod kuvatakse ruudustikvaates

kronoloogilises järjekorras.

1

Albumi avakuvamenüü avamiseks koputage ikooni

2

Menüüvalikute vaatamine

3

Kõikide fotode ja videote või lemmikute hulka lisatud piltide ja fotode slaidiseanss

4

Albumi avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale

5

Rühmas olevate üksuste kuupäev

6

Foto või video vaatamiseks koputage seda

7

Sisu vaatamiseks liikuge kerides üles- või allapoole

Fotode ja videote vaatamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Leidke valik

Album ja koputage seda.

3

Koputage fotot või videot, mida soovite vaadata. Küsimise korral koputage valikut

.

4

Järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise

foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.

Selleks et ekraan küljele keerates automaatselt pööraks, koputage käsku

Ekraanikuva sisu

pööramine valikutes Seaded > Ekraan > Kui seade on pööratud.

Rakendus Album ei pruugi toetada kõiki muusikafailide vorminguid. Toetatud failivormingute ja

multimeediumfailide (heli-, pildi- ja videofailide) kasutamise kohta lisateabe saamiseks laadige

alla oma seadme kohta käiv lühiülevaade veebilehelt

www.sonymobile.com/support/

.

Pisipiltide suuruse muutmine

Albumi piltide ja videote pisipiltide vaatamisel vedage suurendamiseks kaks sõrme

lahku ja vähendamiseks vedage sõrmed kokku.

Foto suumimine

Suurendamiseks pildi vaatamise ajal vedage kaks sõrme lahku ja vähendamiseks suruge

sõrmed kokku.

Oma fotode slaidiesituse vaatamine

1

Foto vaatamise ajal koputage tööriistariba kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage

>

Slaidiseanss, et käivitada kõigi albumis olevate fotode näitamine.

2

Slaidiesituse lõpetamiseks koputage fotot.

106

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Video esitamine

1

Otsige rakenduses Album üles video, mida soovite esitada, ja koputage seda.

2

Koputage valikut .

3

Kui esituse juhtnuppe ei kuvata, koputage nende kuvamiseks ekraani.

Juhtnuppude peitmiseks koputage uuesti ekraani.

Video peatamine

1

Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.

2

Koputage valikut .

Video kiire edasi- ja tagasikerimine

1

Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.

2

Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba vasakule, edasikerimiseks paremale.

Video helitugevuse reguleerimine

Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.