Sony Xperia XA1 Dual SIM - Heli täiustamine

background image

Heli täiustamine

Heli kvaliteedi parendamine ekvalaiseriga

1

Avage muusikamenüü ja koputage seejärel valikuid

Seaded > Heliseaded >

Heliefektid > Ekvalaiser.

2

Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sagedusriba nuppe. Eelseadistatud

korralduse valimiseks koputage ikooni

ja valige korraldus, seejärel koputage

kinnitamiseks valikut

OK.

Ruumilise heli sisselülitamine

1

Avage muusikamenüü ja koputage seejärel valikuid

Seaded > Heliseaded >

Heliefektid > Ringheli (VPT).

2

Seadete valimiseks libistage vasakule või paremale ja koputage kinnitamiseks

valikut

OK.