Sony Xperia XA1 Dual SIM - Helitugevuse seaded

background image

Helitugevuse seaded

Saate reguleerida nii sissetulevate kõnede ja teadaannete kui ka muusika ja videote

esitamise helitugevust.

Helina helitugevuse reguleerimine helitugevusklahvi abil

Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.

Meediumifailide esitamisel helitugevuse reguleerimine helitugevusnupu abil

Muusika või video esitamisel vajutage helitugevusnupu ülemist või alumist osa,

isegi kui ekraan on lukustatud.

Värinarežiimi sisselülitamine

Vajutage helitugevusklahvi üles või alla, kuni kuvatakse ikoon

.

Helitugevuse tasemete reguleerimine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Heli.

3

Lohistage helitugevusliugurid soovitud asenditesse.

Samuti võite vajutada helitugevusnupu ülemist või alumist osa ning puudutada ikooni

, et

muuta eraldi helina, meediumite esituse või äratuse helitugevust.

57

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Seadme värina määramine sissetulevate kõnede jaoks

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Heli.

3

Funktsiooni lubamiseks puudutage liugurit

Värinalarm ka kõnede korral.

Helina määramine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Heli > Telefoni helin.

3

Valige loendist mõni helin või puudutage ikooni ja valige mõni seadmesse

salvestatud muusikafail.

4

Kinnitamiseks puudutage valikut

Valmis.

Teavitusheli valimine

1

Koputage kuval

Avakuva ikooni .

2

Leidke valikud

Seaded > Heli > Teadaande vaikehelin ja koputage neid.

3

Valige helin loendist või koputage ikooni ja valige mõni seadmesse salvestatud

muusikafail.

4

Kinnitamiseks puudutage valikut

Valmis.

Mõnedel rakendustel on neile omased teavitushelid, mida saate valida nende rakenduste

seadetest.

Puutetoonide lubamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Heli > Muud helid.

3

Puudutage liugureid erinevate puutetoonide lubamiseks või keelamiseks oma

soovide kohaselt.