Sony Xperia XA1 Dual SIM - Mitu kasutajakontot

background image

Mitu kasutajakontot

Seade toetab mitut kasutajakontot, et eri kasutajad saaksid eraldi seadmesse sisse

logida ja seda kasutada. Mitme kasutajakonto kasutamine sobib hästi olukorras, kus

jagate sama seadet mitme inimesega või laenate seadme kellelegi teisele korraks

kasutamiseks. Kasutajast, kes seadistab seadme esimesel kasutuskorral, saab seadme

omanik. Muude kasutajate kontosid saab hallata ainult omanik. Lisaks omanikukontole

on olemas veel kahte tüüpi kontosid.

Tavakasutaja. Seda tüüpi konto sobib nendele, kes kasutavad teie seadet regulaarselt.

Külaliskasutaja. Külaliskonto saate lubada nende inimeste jaoks, kes tahavad teie seadet

vaid ajutiselt kasutada.

Mõned funktsioonid on saadaval vaid omaniku jaoks. Näiteks saab allalaadimise muudest

allikatest peale Google Play™ lubada ainult omanik.

Teave tavakasutaja konto kohta

Tavakasutaja konto lisamisel saate võimaldada erinevatel kasutajatel kasutada erinevaid

avakuvasid, taustpilte ja üldseadeid. Samuti saavad nad eraldi juurdepääsu rakendustele

ja failide (nt muusika ja fotod) mäluruumile. Seadmesse saate lisada kuni seitse

tavakasutaja kontot.

64

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Tavakasutaja konto lisamine.

1

Veenduge, et oleksite sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme

esimesel korral seadistas).

2

Koputage kuval

Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Kasutajad > Kasutaja lisamine.

4

Koputage valikut

OK. Uus konto on loodud.

5

Koputage valikut

SEADISTA NÜÜD. Ekraan lukustub ja üles paremasse nurka

ilmub äsja lisatud kasutajat esindav ikoon.

6

Avage ekraan ülespoole nipsates.

7

Kasutaja konto seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Tavakasutaja konto võite lisada ka mistahes ekraani olekuribalt. Selleks lohistage olekuriba

täielikult alla ja koputage kasutajaikooni ning seejärel valikut

Kasutaja lisamine.

Seadmest tavakasutaja konto kustutamine

1

Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.

2

Koputage kuval

Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja

Seaded > Kasutajad.

4

Koputage kustutatava kasutaja nime kõrval ikooni , seejärel koputage valikuid

Kasutaja eemaldamine > Kustuta.

Teave külaliskasutaja konto kohta

Kui keegi soovib teie seadet vaid ajutiselt kasutada, saate selle kasutaja jaoks lubada

külaliskonto. Külalisrežiimis käivitub teie seade värskelt installitud süsteemina, kus on

olemas ainult eelinstallitud rakendustega. Kui külaline teie seadet enam ei kasuta, saab

seansi kustutada nii, et järgmine külaline saab alustada otsast peale. Külaliskasutaja

konto on eelinsallitud ja seda ei saa kustutada.

Külaliskasutaja konto aktiveerimine

1

Veenduge, et oleksite sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme

esimesel korral seadistas).

2

Koputage kuval

Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Kasutajad > Külaline.

Külaliskasutaja konto saate aktiveerida ka mis tahes kuva olekuriba kaudu. Selleks lohistage

olekuriba täielikult alla ja koputage kasutajaikooni ning seejärel valikut

Lisa külaline.

Külalisseansi andmete kustutamine

1

Veenduge, et oleksite sisse logitud külaliskontoga.

2

Koputage kuval

Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja

Seaded > Kasutajad.

4

Otsige üles valik

Välju külastajaseansist ja koputage seda.

5

Koputage valikut

Eemalda.

Samuti võite külalise seansi külaliskontoga sisselogituna kustutada iga kuva olekuribalt.

Lohistage ainult olekuriba kahe sõrmega allapoole koputage kasutajaikooni seejärel valikut

Välju külastajaseansist.

Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

1

Kasutajate loendi kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole, seejärel koputage

ikooni .

2

Valige kasutajakonto, mille soovite aktiveerida. Ilmub selle kasutajakonto

ekraanilukk.

Kui aktiveerite külaliskonto, valige eelmise seansi kustutamiseks

Alusta uut. Kui soovite

eelmist seanssi jätkata, valige

Jah, jätka.

65

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Mitme kasutajakonto seaded

Mitme kasutajaga seadmetes on kolme tüüpi seadeid.

Seaded, mida saavad kõik kasutajad muuta ja mis mõjutavad kõiki kasutajaid. Sellised

seaded on näiteks keel, Wi-Fi, lennukirežiim, NFC ja Bluetooth®.

Seaded, mis mõjutavad ainult ühe kasutaja kontot. Sellised seaded on näiteks

automaatne andmesünkroonimine, ekraanilukk, mitmesugused lisatud kontod ja taustpilt.

Seaded, mis on nähtavad ainult seadme omanikule ning mõjutavad kõiki kasutajaid (nt

VPN-i seaded).

66

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.