Sony Xperia XA1 Dual SIM - Rakenduste lähtestamine

background image

Rakenduste lähtestamine

Kui mõni rakendus enam ei reageeri või põhjustab seadmes probleeme, saate selle

lähtestada või kustutada rakenduse andmed.

Rakenduse eelistuste lähtestamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja

Seaded > Rakendused.

3

Koputage ikooni ja seejärel valikuid

Lähtesta rakend-eelistused > Lähtesta

rakendused.

Rakenduse eelistuste lähtestamisel ei kustutata teie seadmest rakenduse andmeid.

Rakenduse andmete tühjendamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja

Seaded > Rakendused.

3

Valige rakendus või teenus ja koputage valikuid

Mälu > KUSTUTA ANDMED >

OK.

Rakenduse andmeid tühjendades kustutatakse valitud rakenduse andmed teie seadmest

jäädavalt. Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse andmete eemaldamise valik

saadaval.

Rakenduse vahemälu tühjendamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja

Seaded > Rakendused.

3

Valige rakendus või teenus ja koputage valikuid

Mälu > TÜHJENDA VAHEMÄLU.

Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse vahemälu eemaldamise valik saadaval.

Rakenduse vaikeseadete tühjendamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja

Seaded > Rakendused.

3

Valige rakendus või teenus ja koputage valikuid

Avamine vaikimisi > TÜHJENDA

VAIKESEADED.

Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse vaikeseadete eemaldamise valik saadaval.