Sony Xperia XA1 Dual SIM - Sisukord

background image

Sisukord

Alustamine......................................................................................6

Teave selle kasutusjuhendi kohta.........................................................6
Ülevaade.............................................................................................6
Kokkupanek........................................................................................7
Ekraanikaitse.......................................................................................8
Seadme esmakordne käivitamine........................................................ 9
Miks on mul vaja Google™-i kontot?...................................................9

Seadme turvalisus........................................................................11

Seadme kaitstuse tagamine.............................................................. 11
Ekraanilukk........................................................................................11
Seadme automaatne avamine...........................................................13
SIM-kaardi kaitse.............................................................................. 17
Mitme SIM-kaardi kasutamine........................................................... 18
Seadme identifitseerimiskoodi otsimine............................................. 18
Kadunud seadme otsimine ...............................................................19

Seadme põhifunktsioonid............................................................ 21

Puuteekraani kasutamine.................................................................. 21
Ekraani lukustamine ja lukust avamine...............................................23
Avakuva............................................................................................ 23
Rakendustekuva............................................................................... 25
Rakenduste vahel navigeerimine....................................................... 26
Vidinad..............................................................................................27
Otseteed ja kaustad.......................................................................... 28
Taust ja teemad.................................................................................29
Kuvatõmmise tegemine.....................................................................29
Teadaanded...................................................................................... 29
Olekuriba ikoonid.............................................................................. 32
Ülevaade rakendustest......................................................................33

Aku ja hooldus..............................................................................36

Seadme laadimine.............................................................................36
Aku- ja toitehaldus............................................................................ 37
Seadme tarkvara uuendamine...........................................................39
Hooldus arvuti abil.............................................................................40
Salvestamine ja mälu.........................................................................41
Sisu varundamine ja taastamine........................................................ 43

Rakenduste allalaadimine............................................................ 46

Rakenduste allalaadimine Google Play™-st.......................................46
Rakenduste allalaadimine muudest allikatest..................................... 46

2

background image

Internet ja võrgud......................................................................... 47

Veebilehtede sirvimine....................................................................... 47
Interneti- ja MMS-i seaded ............................................................... 47
Wi-Fi................................................................................................. 48
Mobiilandmeside ühenduse jagamine................................................50
Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all..........................................51
Andmesideks kasutatava SIM-kaardi valimine................................... 52
Mobiilsidevõrkude valimine................................................................ 53
Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)..........................................................53

Andmete sünkroonimine seadmes...............................................55

Võrgukontodega sünkroonimine........................................................ 55
Microsoft® Exchange ActiveSync®-iga sünkroonimine..................... 55

Põhiseaded.................................................................................. 57

Seadetele juurdepääsemine.............................................................. 57
Helitugevuse seaded.........................................................................57
Režiim Hõivatud................................................................................ 58
Kuvaseaded......................................................................................59
Rakenduste seaded.......................................................................... 60
Rakenduste lähtestamine.................................................................. 62
Ekraanisäästja................................................................................... 62
Keeleseaded..................................................................................... 63
Kuupäev ja kellaaeg.......................................................................... 63
Üliergas režiim...................................................................................64
Väljastatava heli täiustamine.............................................................. 64
Mitu kasutajakontot...........................................................................64

Teksti tippimine............................................................................ 67

Ekraaniklaviatuurid............................................................................ 67
Teksti muutmine................................................................................ 68

Helistamine...................................................................................69

Helistamine....................................................................................... 69
Kõnede vastuvõtmine........................................................................70
Käimasolevad kõned.........................................................................71
Kõnelogi kasutamine......................................................................... 72
Kõnede edastamine.......................................................................... 72
Kõnede piiramine.............................................................................. 73
Mitu kõnet.........................................................................................74
Konverentskõned.............................................................................. 74
Kõnepost.......................................................................................... 75
Hädaabikõned...................................................................................75

Kontaktid...................................................................................... 77

Kontaktide otsimine ja vaatamine...................................................... 77
Kontaktide lisamine ja muutmine....................................................... 78

3

background image

Kontaktide edastamine......................................................................79
Kontaktide varundamine....................................................................80
Terviseteabe ja hädaabi kontaktteabe lisamine.................................. 80
Lemmikud.........................................................................................81
Kontaktteabe saatmine..................................................................... 81
Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid......................................82

Sõnumside ja vestlused............................................................... 83

Sõnumite lugemine ja saatmine......................................................... 83
Sõnumite korraldamine..................................................................... 84
Helistamine sõnumsidest...................................................................84
Sõnumside seaded........................................................................... 85
Videovestlus......................................................................................85

E-post...........................................................................................86

E-posti seadistamine.........................................................................86
E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine....................................................86
E-kirjade korraldamine.......................................................................87
E-posti kontoseaded.........................................................................88
Gmail™.............................................................................................89

Muusika ja FM-raadio.................................................................. 90

Muusika edastamine seadmesse.......................................................90
Muusika kuulamine............................................................................90
Rakenduse Muusika menüü.............................................................. 92
Esitusloendid.....................................................................................92
Muusika jagamine............................................................................. 93
Heli täiustamine.................................................................................93
Raadio kuulamine..............................................................................93
Lemmikraadiojaamad........................................................................ 95
Raadio heliseaded.............................................................................95

Kaamera....................................................................................... 96

Pildistamine ja videote salvestamine.................................................. 96
Üldised kaameraseaded....................................................................97
Fotokaamera seaded...................................................................... 101
Videokaamera seaded.....................................................................104

Fotod ja videod rakenduses Album........................................... 106

Fotode ja videote vaatamine............................................................106
Albumi avakuva menüü................................................................... 107
Fotode ja videote jagamine ja haldamine......................................... 108
Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega......................................108
Videote töötlemine videotöötlusrakendusega...................................109
Fotode ja videote peitmine.............................................................. 110
Oma fotode vaatamine kaardil.........................................................110

4

background image

Videod........................................................................................ 112

Rakendus Video..............................................................................112
Videosisu edastamine seadmesse...................................................113
Videosisu haldamine....................................................................... 113
Rakendus Movie Creator.................................................................113

Ühenduvus................................................................................. 115

Seadme juhtmevaba kuvapeegeldus teleris..................................... 115
Failide kuvamine teises seadmes funktsiooni Cast abil.....................115
Seadme ühendamine USB-lisaseadmetega.....................................116
NFC................................................................................................ 117
Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia............................................ 119

Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid................. 121

Google’i otsing ja Google Now........................................................ 121
Rakenduse News Suite kasutamine................................................ 121
Seadme kasutamine rahakotina...................................................... 121

Reisimine ja kaardid................................................................... 122

Asukohateenuse kasutamine...........................................................122
Google Maps™ ja navigeerimine..................................................... 122
Andmeliikluse kasutamine reisimisel................................................ 123
Lennukirežiim.................................................................................. 123

Kell ja kalender........................................................................... 124

Kalender......................................................................................... 124
Kell..................................................................................................124

Hõlbustus................................................................................... 127

Suurendamisliigutus........................................................................ 127
Fondi suurus................................................................................... 127
Kuvamissuurus................................................................................127
Värvikorrektsioon.............................................................................127
TalkBack......................................................................................... 128
Monoheli......................................................................................... 128
TTY režiim (Teletypewriter)............................................................... 128
Lülitiga juurdepääs.......................................................................... 128

Tugi ja juriidiline teave................................................................ 130

Tugirakendus...................................................................................130
Xperia™ näpunäited........................................................................130
Spikker menüüdes ja rakendustes...................................................130
Diagnostikatestide tegemine seadmele............................................130
Taaskäivitamine, lähtestamine ja parandamine.................................130
Aidake meil tarkvara täiustada.........................................................132
Garantii, SAR ja kasutusjuhised.......................................................132
Seadme taaskasutusse andmine.....................................................132
Juriidiline teave................................................................................132

5