Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ekraaniklaviatuurid

background image

Ekraaniklaviatuurid

Teie seadmesse on eelinstallitud mitmed teksti sisestamise teenuse pakkujad.

Teksti sisestamise teenuse vaikepakkuja võib oleneda kasutatavatest piirkondlikest või

keeleseadetest. Mõni teksti sisestamise teenuse pakkuja ei pruugi olla teie piirkonnas

saadaval.

SwitfKey

®

klaviatuur

Teksti sisestamiseks võite kasutada ekraaniklaviatuuri ja sisestada tähti ühekaupa või
kasutada SwiftKey

®

sisestuse funktsiooni ja libistada sõnade moodustamiseks sõrme

ühelt tähelt teisele.

1 Kursori ees oleva märgi kustutamine.

2 Kursori liigutamine järgmise rea algussesse lühikese puutega ja emotikonide kuvamine pika puutega.

3 Kirjavahemärkide sisestamine.

4 Tühiku sisestamine.

5 Puudutage koma sisestamiseks.

6 Numbrite ja sümbolite kuvamine.

7 Väiketähtede, ühe suurtähe ja ainult suurtähtede vaheldumisi kasutamine.

Lisateavet SwiftKey

®

kohta vaadake aadressilt https://swiftkey.com/

Teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri kuvamine

Koputage mõnda tekstisisestusvälja.

Ekraaniklahvistiku kasutamine rõhtpaigutuse korral

Kui ekraaniklahvistik on avatud, pöörake seade külili.

Võimalik, et peate rõhtpaigutuse lubamiseks muutma mõne rakenduse seadeid.

Ekraaniklaviatuuri vahetamine

1

Koputage kuval

Avakuva ikooni .

2

Leidke valikud

Seaded > Keeled ja sisend > Virtuaalne klaviatuur ja koputage

neid.

3

Koputage valikut

Halda klaviatuure ja seejärel koputage liugurit funktsiooni

lubamiseks või keelamiseks.

Teksti sisestamine märgikaupa

1

Klahvistikul kuvatud tähemärgi sisestamiseks koputage seda tähemärki.

2

Tähemärgi variandi sisestamiseks puudutage klaviatuuril pikalt tavatähemärki.

Kuvatakse võimalike valikute loend. Valige loendist soovitud variant. Näiteks

tähemärgi "é" sisestamiseks puudutage pikalt tähemärki "e", kuni kuvatakse muud

valikud. Seejärel lohistage sõrm klaviatuuril "é" peale, et see valida.

67

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Punkti sisestamine

Topeltkoputage pärast sõna sisestamist tühikuklahvi.

Teksti sisestamine libistusliigutustega sisestuse funktsiooni abil

1

Kui kuvatakse ekraaniklaviatuur, libistage sõrme soovitud sõna tähtede valimiseks

tähelt tähele.

2

Kui olete sõna sisestamise lõpetanud, tõstke sõrm üles. Sõnasoovitus kuvatakse

teie valitud tähtede järgi.

3

Kui soovitud sõna ei kuvata, puudutage muude valikute nägemiseks ikooni ja

tehke sobiv valik. Kui soovitud valikut ei kuvata, kustutage kogu sõna ja valige selle

tähed sõrmega libistades uuesti või sisestage sõna tähthaaval.