Sony Xperia XA1 Dual SIM - Valokuvien ja videoiden katselu

background image

Valokuvien ja videoiden katselu

Albumisovelluksessa voit näyttää kameralla otettuja valokuvia ja videoita ja vastaavaa

laitteeseen tallennettua sisältöä. Kaikki valokuvat ja videot näytetään aikajärjestyksessä

ruudukkona.

1

Avaa Albumi-aloitusnäytön valikko napauttamalla

2

Näytä valikkovaihtoehdot

3

Kuvistasi ja videoistasi tai suosikkeihin lisäämistäsi kuvista ja videoista koostuva diaesitys

4

Avaa albumin aloitusnäytön valikko vetämällä näytön vasenta reunaa oikealle

5

Ryhmän kohteiden päiväys

6

Näytä valokuva tai video napauttamalla sitä

7

Näytön vierittäminen ylös- tai alaspäin

Kuvien ja videoiden katsominen

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi

Albumi ja napauta sitä.

3

Napauta kuvaa tai videota, jonka haluat katsoa. Napauta tarvittaessa .

4

Kun haluat nähdä seuraavan kuvan tai videon, sipaise vasemmalle. Kun haluat

nähdä edellisen kuvan tai videon, sipaise oikealle.

Jos haluat määrittää näytön kääntymään automaattisesti laitteen mukana, valitse

Asetukset >

Näyttö > Kun laite käännetään > Kierrä näytön sisältö.

Albumi-sovellus ei ehkä tue kaikkia tiedostomuotoja. Jos haluat lisätietoja tuetuista

tiedostomuodoista ja multimediatiedostojen (ääni, kuva ja video) käytöstä, lataa laitettasi

käsittelevä White Paper -artikkeli osoitteesta

www.sonymobile.com/support/

.

Pikkukuvien koon muuttaminen

Kun katselet valokuvien ja videoiden pikkukuvia albumissa, lähennä levittämällä

kahta sormea tai loitonna viemällä kahta sormea yhteen.

Valokuvan zoomaaminen

Kun katselet valokuvaa, lähennä levittämällä kahta sormea tai loitonna viemällä kahta

sormea yhteen.

Valokuvista koostuvan diaesityksen katseleminen

1

Kun katselet valokuvaa, avaa työkalurivit napauttamalla näyttöä ja napauta sitten

>

Diaesitys aloittaaksesi albumin kaikkien valokuvien esityksen.

2

Voit lopettaa diaesityksen napauttamalla valokuvaa.

105

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Videon katsominen

1

Etsi Albumi-sovelluksessa video, jonka haluat katso, ja napauta sitä.

2

Napauta .

3

Jos näytössä ei ole toiston hallintakuvakkeita, voit tuoda ne esiin napauttamalla

näyttöä. Voit piilottaa hallintakuvakkeet napauttamalla näyttöä uudelleen.

Videon keskeyttäminen

1

Tuo ohjauspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.

2

Napauta .

Eteen- ja taaksepäin siirtyminen videossa

1

Tuo ohjauspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.

2

Voit siirtyä videossa taaksepäin vetämällä edistymispalkin osoitinta vasemmalle ja

eteenpäin vetämällä sitä oikealle.

Videon äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.