Sony Xperia XA1 Dual SIM - Neuvottelupuhelut

background image

Neuvottelupuhelut

Neuvottelupuhelussa tai usean osallistujan puhelussa voit keskustella vähintään kahden

henkilön kanssa.

Lisätietoja siitä, montako osallistujaa neuvottelupuheluun voi lisätä, saat verkko-

operaattoriltasi.

Neuvottelupuhelun soittaminen

1

Napauta puhelun aikana . Esiin tulee puheluloki.

2

Voit tuoda valintapaneelin näkyviin napauttamalla .

3

Valitse toisen osallistujan numero ja napauta . Ensimmäinen osallistuja asetetaan

tilapäisesti pitoon.

4

Lisää toinen osallistuja puheluun ja aloita neuvottelupuhelu napauttamalla .

5

Jos haluat lisätä puheluun muita osallistujia, tee edellä kuvatut toimenpiteet

uudelleen.

Yksityisen keskustelun käyminen neuvottelupuhelun osallistujan kanssa

1

Napauta kokouspuhelun aikana

Hallitse neuvottelua.

2

Napauta sen osallistujan erillistä painiketta, jonka kanssa haluat käydä yksityisen

keskustelun.

3

Voit lopettaa yksityisen keskustelun ja palata neuvottelupuheluun napauttamalla .

Osallistujan poistaminen neuvottelupuhelusta

1

Napauta kokouspuhelun aikana

Hallitse neuvottelua.

2

Napauta poistettavan osallistujan vieressä.

74

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Neuvottelupuhelun lopettaminen

Napauta neuvottelupuhelun aikana .