Sony Xperia XA1 Dual SIM - Izbjegavanje udvostručenih unosa u aplikaciji Kontakti

background image

Izbjegavanje udvostručenih unosa u aplikaciji Kontakti

Ako ste uskladili svoje kontakte s novim računom ili ste uvezli informacije o kontaktu na

drugi način, možete završiti s dupliciranim unosima u programu Kontakti. Ako se to

dogodi, takve duplikate možete povezati kako biste izradili jedan unos. Ako unose

povežete pogrešno, možete ih kasnije ponovno razdvojiti.

Povezivanje kontakata

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite i držite kontakt koji želite povezati s drugim kontaktom.

3

Potvrdite okvir pokraj kontakta koji želite povezati.

4

Dotaknite , a zatim

Poveži. Podaci iz prvog kontakta dodani su drugom kontaktu,

a povezani se kontakti na popisu kontakata prikazuju kao jedan.

5

Dotaknite

POVEZIVANJE da biste potvrdili.

Razdvajanje povezanih kontakata

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite povezani kontakt koji želite urediti, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite , a zatim

Razdvoji.

4

Dotaknite

PONIŠTAVANJE POVEZIVANJA da biste potvrdili.

82

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.