Sony Xperia XA1 Dual SIM - Postavke aplikacije

background image

Postavke aplikacije

Neke aplikacije tražit će vas dopuštenja kada ih počnete koristiti. Možete pojedinačno

omogućiti ili uskratiti dopuštenja za svaku aplikaciju, ili iz izbornika Postavke ili iz

Dijaloškog okvira za potvrdu dopuštenja. Zahtjevi dopuštenja ovise o dizajnu aplikacije.

Omogućivanje ili uskraćivanje dopuštenja

Možete odabrati želite li omogućiti ili uskratiti odobrenja kada se pojavi dijaloški okvir. Ako

ste prethodno koristili drugu Android verziju, većina aplikacija već ima odobrenu većinu

potrebnih dopuštenja.

61

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za omogućavanje dopuštenja

1

Za omogućavanje dopuštenja dotaknite

Dopusti.

2

Kada se potvrdni dijaloški okvir pojavi po drugi puta, odaberite

Više me ne pitaj

opciju ako želite.

3

Dijaloški okvir također objašnjava zašto aplikacija treba dopuštenje i zašto je

specifično koristi. Za odbacivanje ovog dijaloškog okvira dotaknite

U redu.

Za odbacivanje dopuštenja

Za odbacivanje dopuštenja, dotaknite

Odbij kada se prikaže dijaloški okvir.

Neke aplikacije i dalje se mogu koristiti čak iako ste odbacili dopuštenja.

Kritična dopuštenja

Neka dopuštenja su obvezna kako bi aplikacije pravilno radile. U takvim slučajevima,

obavijestit će vas dijaloški okvir.

Konfiguriranje aplikacija

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Aplikacije > .

3

Odaberite opciju konfiguracije, primjerice

Dopuštenja aplikacija, a zatim aplikaciju

koju želite konfigurirati.

Davanje kritičnih dopuštenja

1

Da biste dali dopuštenje, dotaknite

Nastavi > PODACI O APL. > Dopuštenja.

2

Pronađite potrebna kritična dopuštenja.

3

Dotaknite odgovarajući klizač da biste prilagodili dopuštenja.

Dopuštenjima možete upravljati i u odjeljku

Postavke > Aplikacije. Dotaknite aplikaciju i

promijenite dopuštenja po želji.

Omogućivanje ili uskraćivanje automatskih ažuriranja aplikacija

Ako je omogućena funkcija automatskog ažuriranja, ne dobivate nikakve upite kada se

aplikacije ažuriraju, pa možda i niste svjesni da se preuzimaju velike količine podataka.

Radi izbjegavanja potencijalno visokih troškova prijenosa podataka možete onemogućiti

automatska ažuriranja ili ih pak omogućiti samo putem Wi-Fi veze. Da biste deaktivirali

automatsko ažuriranje aplikacija, funkciju automatskog ažuriranja morate onemogućiti i u

aplikaciji Play Store™ i u aplikaciji What's New (ako je dostupna).

Omogućivanje i onemogućivanje automatskog ažuriranja za sve aplikacije u trgovini

Play Store

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke > Automatsko ažuriranje aplikacija.

3

Odaberite željenu opciju.

Omogućivanje i onemogućivanje automatskog ažuriranja za sve aplikacije u aplikaciji

What’s New

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke > Automatsko ažuriranje aplikacija.

3

Odaberite željenu opciju.

Povezivanje aplikacija

Vaš uređaj može odrediti da zadanu aplikaciju za rukovanje odeđenom web poveznicom.

To znači da ako je poveznica postavljena, ne trebate svaki puta odabirati aplikaciju za

otvaranje poveznice. Možete promijeniti zadanu aplikaciju kad got želite.

62

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Upravljanje poveznicama aplikacija s izbornika Postavke

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Aplikacije.

3

Dotaknite , a zatim potražite opciju

Otvaranje veza.

4

Odaberite aplikaciju pa po želji prilagodite postavke.