Sony Xperia XA1 Dual SIM - Više korisničkih računa

background image

Više korisničkih računa

Uređaj podržava više korisničkih računa tako da se različiti korisnici mogu odvojeno

prijaviti na uređaj i koristiti ga. Više korisničkih računa funkcionira dobro u situacijama

kada isti uređaj dijelite s drugim korisnicima ili nekome posudite uređaj na privremenu

upotrebu. Korisnik koji prvi put postavi uređaj postaje vlasnik uređaja. Samo vlasnik može

upravljati računima drugih korisnika. Osim računa vlasnika, postoje još dvije različite vrste

računa:

obični korisnik: ta je vrsta računa prikladna za osobe koje redovito koriste uređaj.

gostujući korisnik: gostujući račun omogućite osobama koje će samo privremeno koristiti

uređaj.

Neke funkcije dostupne su samo vlasniku. Primjerice, samo vlasnik može omogućiti

preuzimanje iz drugih izvora osim servisa Google Play™.

O računu običnog korisnika

Dodavanjem računa običnih korisnika možete različitim korisnicima omogućiti različite

početne zaslone, pozadine i opće postavke. Imat će i zaseban pristup aplikacijama i

memorijskoj pohrani za datoteke kao što su glazba i fotografije. Na uređaj možete dodati

do sedam običnih korisničkih računa.

65

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Dodavanje običnog korisničkog računa

1

Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik, to jest korisnik koji je prvi put postavio

uređaj.

2

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici > Dodaj korisnika.

4

Dotaknite

U redu. Izrađen je novi račun.

5

Dotaknite

POSTAVI SADA. Zaslon će se zaključati, a u gornjem desnom kutu

pojavit će se simbol koji predstavlja novododanog korisnika.

6

Otključajte zaslon povlačenjem prstom prema gore.

7

Slijedite upute na zaslonu da biste postavili račun za korisnika.

Običan korisnički račun možete dodati i putem trake stanja na bilo kojem zaslonu. Samo

povucite traku stanja prema dolje i dotaknite simbol korisnika, a zatim

Dodaj korisnika.

Brisanje običnog korisničkog računa s uređaja

1

Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik.

2

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici.

4

Dotaknite pokraj imena korisnika kojeg želite izbrisati, a zatim

Ukloni korisnika

>

Izbriši .

O računu gostujućeg korisnika

Ako netko želi samo privremeno koristiti vaš uređaj, tom korisniku možete omogućiti

gostujući račun. U gostujućem načinu rada uređaj se pokreće kao nanovo instalirani

sustav sa samo unaprijed instaliranim aplikacijama. Kada gost završi s upotrebom

uređaja, možete izbrisati sesiju da bi sljedeći gost mogao započeti iznova. Račun

gostujućeg korisnika unaprijed je instaliran i nije ga moguće izbrisati.

Aktiviranje računa gostujućeg korisnika

1

Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik, to jest korisnik koji je prvi put postavio

uređaj.

2

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici > Gost.

Račun gostujućeg korisnika možete aktivirati i putem trake stanja na bilo kojem zaslonu.

Samo povucite traku stanja prema dolje i dotaknite simbol korisnika, a zatim

Dodaj gostujuću

sesiju.

Čišćenje podataka sesije gostujućeg korisnika

1

Morate biti prijavljeni na gostujući račun.

2

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici.

4

Pronađite i dotaknite

Ukloni gostujuću sesiju.

5

Dotaknite

Ukloni.

Sesiju gostujućeg korisnika možete očistiti i s trake stanja na svakom zaslonu kada ste

prijavljeni na gostujući račun. Samo povucite traku stanja prema dolje i dotaknite simbol

korisnika, a zatim

Ukloni gostujuću sesiju.

Prebacivanje između više korisničkih računa

Prebacivanje između više korisničkih računa

1

Da bi vam se prikazao popis korisnika, povucite traku stanja prema dolje, a zatim

dotaknite .

2

Odaberite korisnički račun na koji se želite prebaciti. Pojavit će se zaključani zaslon

za taj korisnički račun.

Kada se prebacite na račun gostujućeg korisnika, dotaknite

Počni ispočetka da biste izbrisali

prethodnu sesiju ili

Da, nastavi da biste nastavili prethodnu sesiju.

66

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavke za veći broj korisničkih računa

Na uređajima s većim brojem korisnika postoje tri različite vrste postavki:

Postavke koje može mijenjati svaki korisnik i utječu na sve korisnike. Primjeri obuhvaćaju

jezik, Wi-Fi, zrakoplovni način rada, NFC i Bluetooth®.

Postavke koje utječu samo na određeni korisnički račun. Primjeri obuhvaćaju automatsku

sinkronizaciju podataka, zaključavanje zaslona, dodavanje raznih računa i pozadinu.

Postavke koje su vidljive samo vlasniku, a utječu na sve korisnike, kao što su postavke za

VPN.

67

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.