Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ograničavanje poziva

background image

Ograničavanje poziva

Blokirati možete sve ili samo neke kategorije dolaznih i odlaznih poziva. Ako ste od

davatelja usluga dobili PIN2, pomoću popisa brojeva za fiksno biranje (FDN-ova) možete

ograničiti odlazne pozive. Ako vaša pretplata obuhvaća uslugu govorne pošte, možete

sve dolazne pozive od određenog kontakta slati izravno na govornu poštu.

FDN ne podržavaju svi mrežni operateri. Obratite se svom mrežnom operateru da biste

provjerili podržava li vaša SIM kartica ili mrežna usluga tu funkciju.

Blokiranje poziva i poruka s konkretnog broja

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite >

Postavke > Blokiraj brojeve > DODAVANJE BROJA.

3

Upišite telefonski broj za koji želite blokirati pozive i SMS poruke, a zatim dotaknite

BLOKIRAJ.

Omogućivanje ili onemogućivanje fiksnog biranja

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv.

3

Odaberite SIM karticu.

4

Dotaknite

Brojevi za fiksno biranje.

5

Ako želite omogućiti fiksno biranje, odaberite

Aktiviraj fiksno biranje. Ako želite

onemogućiti fiksno biranje, odaberite

Deaktiviraj fiksno biranje.

6

Upišite PIN2 i dotaknite

U redu.

Pristup popisu primatelja prihvaćenih poziva

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv.

3

Odaberite SIM karticu.

4

Dotaknite

Brojevi za fiksno biranje > Brojevi za fiksno biranje.

Promjena broja PIN2 za SIM karticu

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv.

3

Odaberite SIM karticu.

4

Dotaknite

Brojevi za fiksno biranje > Promijeni PIN2.

5

Upišite stari PIN2 SIM kartice i dotaknite

U redu.

6

Upišite novi PIN2 SIM kartice i dotaknite

U redu.

7

Potvrdite novi PIN2 i dotaknite

U redu.

Slanje dolaznih poziva određenog kontakta izravno na govornu poštu

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite .

3

Odaberite željeni kontakt.

4

Dotaknite > .

5

Potvrdite okvir pokraj opcije

Svi pozivi na govornu poštu.

6

Dotaknite

SPREMI.

74

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.