Sony Xperia XA1 Dual SIM - Korištenje lokacijskih usluga

background image

Korištenje lokacijskih usluga

Lokacijske usluge aplikacijama kao što su Karte i fotoaparatu omogućuju utvrđivanje

vaše približne lokacije na temelju podataka iz mobilne ili Wi-Fi mreže i GPS (Global

Positioning System) podataka. Ako niste u dosegu GPS satelita, uređaj može utvrditi

vašu lokaciju pomoću funkcije Wi-Fi. Ako niste u dosegu mreže, uređaj može utvrditi

vašu lokaciju pomoću mobilne mreže.
Da biste pomoću uređaja doznali gdje se nalazite, morate omogućiti lokacijske usluge.

Kada uređaj povežete s internetom, naplaćuju se naknade za korištenje podatkovne veze.

Omogućivanje i onemogućivanje lokacijskih usluga

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Lokacija, zatim dotaknite klizač da biste

omogućili ili onemogućili lokacijske usluge.

Poboljšanje točnosti GPS-a

Prilikom prvog korištenja funkcije GPS na uređaju može proći nekoliko minuta dok se ne

pronađe vaša lokacija. Da biste olakšali traženje, pobrinite se da se nalazite na

otvorenom prostoru. Stanite mirno i ne prekrivajte GPS antenu (označeno područje na

slici). GPS signali mogu proći kroz oblake i plastiku, no ne mogu kroz većinu čvrstih

objekata kao što su zgrade i planine. Ako se lokacija ne pronađe nakon nekoliko minuta,

premjestite se na drugu lokaciju.