Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pozadina i teme

background image

Pozadina i teme

Uređaj se isporučuje sa zadanom pozadinom, ali početni zaslon i zaključani zaslon

možete prilagoditi vlastitom stilu pomoću pozadina i tema s različitim bojama i uzorcima.
Pozadinu je moguće koristiti bez promjene drugih elemenata početnog zaslona i

zaključanog zaslona. Aktivne pozadine dodaju vizualne efekte na vaše interakcije sa

zaslonom osjetljivim na dodir i omogućuju dinamičnu promjenu prikaza.
Teme mogu obuhvaćati pozadinu, čuvar zaslona, naslovne trake i shemu zvukova, čija

kombinacija stvara jedinstven izgled i stil uređaja.

Promjena pozadine

1

Dodirnite i držite prazno područje na zaslonu

Početni zaslon dok uređaj ne

zavibrira.

2

Dotaknite

Pozadina i odaberite opciju.

Možete i promijeniti pozadinu zaključanog zaslona ili pak postaviti istu slika i za početni i za

zaključani zaslon. Slijedite gornje upute pa dotaknite

Album. Dotaknite željenu sliku, a zatim

odaberite neku opciju.

Postavljanje teme

1

Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu

Početni zaslon dok uređaj ne

zavibrira.

2

Dotaknite

Teme.

3

Odaberite odgovarajuću opciju:

Da biste koristili postojeću temu, odaberite željenu temu pa dotaknite

PRIMIJENI TEMU.

Da biste preuzeli novu temu, dotaknite

PREUZMI DODATNE TEME.

Kada promijenite temu, mijenja se i pozadina u nekim aplikacijama.