Sony Xperia XA1 Dual SIM - Oper Akses

background image

Oper Akses

Nganggo Oper Akses, sampeyan bisa interaksi karo piranti Xperia™ sampeyan

nggunakake siji utawa akeh tombol. Tombol yaiku piranti sing dianggo ngirim sinyal

penetan menyang piranti Android. Iki bisa migunani kanggo pangguna karo mobilitas

sing diwatesi. Kanggo informasi liya bab Oper Akses, deleng

Setelan > Aksesibilitas >

Oper Akses > SETELAN > Pitulung.

128

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngaktifake utawa mateni Genti Akses

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Aksesibilitas > Oper Akses.

3

Tutul panggeser kanggo ngaktifake utawa mateni fungsi kasebut, banjur tutul

OK.

129

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.