Sony Xperia XA1 Dual SIM - Nggunakake piranti minangka dhompet

background image

Nggunakake piranti minangka dhompet

Sampeyan bisa nggunakake piranti kanggo mbayar barang tanpa dompet tenanan lan

ngatur kabeh layanan pambayaran ing sak panggonan. Nalika mbayar, eling yen kudu

nguripake fungsi NFC sadurunge ndemek piranti menyang pamaca kertu. Kanggo

informasi luwih lengkap babagan NFC, deleng

NFC

ing kaca 116.

Pambayaran sing diprakarsai NFC mung didhukung nalika kertu SIM NFC aktif dipasang ing

slot kertu SIM 1. Layanan pambayaran seluler uga bisa ora sumadhiya ing daerah sampeyan.

Ngatur layanan pambayaran

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane > Tutul & bayar. Ditampilake dhaptar layanan

pambayaran.

3

Atur layanan pambayaran kaya sing dipengini, contone, sampeyan bisa nggenti

layanan pambayaran gawan.

121

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.